John Brandt Brodersen

John Brandt Brodersen

Professor

Primære forskningsområder

John Brodersen er specialist i almen medicin (praktiserende læge) og har mere end ti års klinisk erfaring som læge. John Brodersen har en ph.d. inden for folkesundhedsvidenskab og moderne spørgeskemametodik og arbejder som professor på Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet og på Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland. 

John Brodersens forskning er fokuseret på forebyggelse, risiko, screening, overdiagnostik, evidensbaseret medicin, og multisygdom. Aktuelt arbejder han med screening for bryst-, lunge-, livmoderhals- og tarm-kræft, samt screening for abdominalt aorta aneurisme og prænatalscreening. Han har udviklet og valideret spørgeskemaer til måling af psykosociale konsekvenser hos personer, der er blevet overdiagnosticeret eller har fået et falsk positivt svar ved screening for livstruende sygdomme. Han har anvendt kvalitative og kvantitative metoder i sin forskning, blandt andet Rasch modellen til at kvantificere subjektive begreber såsom psykosociale konsekvenser. John Brodersen har publiceret bredt i danske, nordiske og internationale videnskabelige tidsskrifter.

Ph.d.-afhandling:
Brodersen, J 2006 , Measuring psychosocial consequences of false-positive screening results - breast cancer as an example, PhD thesis, Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, Department of General Practice, Institute of Public Health, Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen. Copenhagen.

Undervisnings- og vejledningsområder

Underviser og vejleder i emnerne forebyggelse, screening, overdiagnostik, risiko, risikoformidling, det informerede samtykke ved screening, spørgeskemaudvikling og validering, og evidensbaseret medicin - blandt andet på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab, medicinstudiet, cand.scient.san.-uddannelsen, Master of Public Health (alle fire uddannelser ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet), den teoretiske specialeuddannelse i almen medicin, Forskningstræningskurset, samt praksisreservelæger, uddannelsesamanuenser og praktiserende læger.

Udvalgte publikationer

  1. Udgivet

    Measuring psychosocial consequences of false-positive screening results - breast cancer as an example

    Brodersen, John Brandt, 2006, Department of General Practice, Institute of Public Health, Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen. Copenhagen: Maanedsskrift for Praktisk Laegegerning. 155 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

ID: 984684