21. februar 2023

Flere multisyge vil presse sundhedsvæsnet i fremtiden

I 2050 vil 25 procent flere danskere lide af mere end én kronisk sygdom, viser fremskrivninger. Det går kun én vej med antallet af danskere med mere end én kronisk sygdom: op. Det har to forskere vurderet i en ny rapport, hvor de fremskriver udviklingen i antallet af det, man kalder multisyge.

- Multisygdom vil stige over de kommende år. Folk får flere kroniske sygdomme samtidigt, og dermed bliver sygdomsmønstrene også mere komplekse, siger Anne Frølich, som er en af forfatterne bag rapporten.

I dag lever 1,2 millioner danskere i runde tal med mere end én kronisk sygdom. Ifølge nye beregninger vil det tal i 2050 være vokset med omkring 25 procent til cirka 1,5 millioner danskere.

Et mønster i multisygdom

Udviklingen hænger i høj grad sammen med, at der bliver flere ældre, og at den gennemsnitlige levealder bliver højere. Med rapporten forsøger forskerne at dokumentere, hvor stort et pres antallet af multisyge vil lægge på sundhedsvæsnet, hvis udviklingen de seneste år fortsætter.

Forskerne har fundet frem til, at nogle kroniske sygdomme hyppigere forekommer samtidig - konkret er der overordnet fem arketyper af patienternes sygdomme, forklarer hun.

- Når vi så har lagt dem i mønstrene, kan vi se, at i nogle grupper er der flere kvinder eller flere mænd, og i nogle grupper er uddannelsesniveauerne forskellige og måden, de bruger sundhedsydelser på, er også forskellig.

Rapporten er udarbejdet for Danske Regioner og skrevet af lektor og datascientist Anders Stockmarr fra DTU Computer og Anne Frølich, klinisk professor ved Center for Almen Medicin på Københavns Universitet og centerleder af Videns- og forskningscenter for multisygdom og kronisk sygdom ved Slagelse Sygehus.

”Centeret har i sin forskning fokus på hvordan almen praksis bedst muligt møder gruppen af patienter med kompleks multimorbiditet og deres store behandlingsbyrde, som for eksempel med indtagelse af meget forskelligt medicin og mange forskellige aftaler i sundhedsvæsenet, og den store belastning dette har på den enkeltes livskvalitet. Et af vores projekter undersøger betydningen af at almen praksis tilbyder en forlænget struktureret patientcenteret konsultation til patienter med kompleks multimorbiditet og samtidig styrker den tværsektorielle koordinering. I denne konsultation skaber læge og patient sammen et overblik over patientens situation. Forskning viser, at inddrage patientens perspektiv på helbredet i sig selv øger patientens tillid til almen praksis, og dermed understøttes den relation, der er så vigtig for det videre forløb.” siger professor Susanne Reventlow, Center for Almen Medicin.

Læse hele artiklen her: Flere multisyge vil presse sundhedsvæsnet i fremtiden | Indland | DR

Emner