Susanne Reventlow

Susanne Reventlow

Professor, Sektionsleder, Professor

Uddannet speciallæge i almen medicin, dr.med., og magister i social antropologi. Professor og leder af Afdeling for Almen Medicin samt Forskningsenheden for Almen Praksis, som tilsammen udgør Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

Har arbejdet mange år som praktiserende læge og sideløbende været involveret i faglige aktiviteter, i den postgraduate uddannelse af læger og i forskning i almen praksis. Tog i 1996 en magistergrad i antropologi ved Københavns Universitet, og fik i 2008 sin medicinske doktorgrad på en afhandling om risikoopfattelse og osteoporose hos kvinder i alderen 60-70 år.

Har forsket i en lang årrække og interesserer sig særligt for kvalitative metoder og faget almen medicins forskningsmæssige udvikling og metode. Særlige forskningsområder er kronisk sygdom - især kronisk sygdom med multimorbiditet -, patientperspektiver, patientinddragelse og kommunikation, risiko og forebyggelse, børn og familier, samt forskningsmetodologi. Interdisciplinær forskning er også en stor interesse; indgår i flere nationale og internationale samarbejder og projekter.

Forfatter og medforfatter på en række formidlende bøger, herunder bl.a. en lærebog om sundhedsfremme og forebyggelse og en debatbog om risiko og forebyggelse. Mangeårig erfaring som underviser og kursuslede, vejleder for mange ph.d.-studerende. Fagligt aktiv i en række komitéer og udvalg.

Primære forskningsområder

  • Kronisk sygdom / kronisk sygdom med multimorbiditet
  • Patientperspektiver, patientinddragelse og kommunikation
  • Risiko og forebyggelse
  • Børn og familier
  • Forskningsmetodologi
  • Interdisciplinær forskning

ID: 922778