Katrine Tranberg Jensen

Katrine Tranberg Jensen

Ph.d.-studerende, Postdoc

Min forskning er drevet af en interesse i at beskrive og undersøge hvordan og hvorfor ulighed i sundhed opstår i samfundet. Jeg er særligt interesseret i det psykiatriske område og beskæftiger mig med typisk med forhold, der har betydning for mennesker med psykisk sygdom, deres adgang til og brug af sundhedsvæsenet samt sygelighed og dødelighed – specielt i kombination med forbrug eller overforbrug af rusmidler.

Derudover beskæftiger jeg mig med implementeringsforskning med fokus på at udvikle, evaluere og afprøve sundhedsrelaterede interventioner. Her er jeg nysgerrig på, hvad der sker når en teoretisk udviklet intervention skal ud at leve i den virkelige verden, hvordan det ændrer interventionen og den kontekst den implementeres i.

Metodisk har jeg arbejdet med både kvantitative og kvalitative metoder. Min forskning har taget udgangspunkt i registerstudier samt interview og observationsstudier. For tiden optager det mig, hvordan metoder kombineres i forskningsprojekter og supplerer hinanden.

ID: 249573296