Mads Aage Toft Kristensen

Mads Aage Toft Kristensen

Gæsteforsker, Ekstern lektor

Medlem af:

    Jeg er praktiserende læge og arbejder ved siden af min klinik med forskning og undervisning. 

    Primære forskningsområder

    Mine hovedinteresser er multisygdom i almen praksis og social ulighed i sundhed. Jeg arbejder primært med kvalitative metoder i min forskning (patient- og behandlerperspektiv).

    ID: 40123287