Elisabeth Søndergaard

Elisabeth Søndergaard

Ph.d.-studerende

Ph.d. og antropolog med særlig interesse for sårbare grupper og social ulighed. 

 

Aktuel forskning

Palliation i almen praksis

Hvad er rettidig palliation i primærsektoren?

 

Hvordan hænger forældres vurdering af egen barndom sammen med deres børns helbred?

Projektet er en videreudvikling af fund fra mit ph.d.-projekt og går undersøgende til betydningen og meningen af sociale relationer blandt socioøkonomisk udsatte familier med en multisyg forælder. Data består af spørgerskemadata fra Lolland-Falster Undersøgelsen (LOFUS) samt registerdata fra de nationale danske registre.  

 

Primære forskningsområder

Børn og familier, multisygdom, social ulighed, almen praksis, tværsektorielt samarbejde, mixed methods

Mulige interessekonflikter

Ingen interessekonflikter

Undervisnings- og vejledningsområder

Underviser medicinstuderende 1. semester i Tidlig patientkontakt

ID: 43549545