Cæcilie Hansen

Cæcilie Hansen

Ph.d.-stipendiat

Jeg er midt i at lave mit phd-projekt, der skal undersøge hvordan professional relationskompetence for praktiserende læger kan se ud. Det gør jeg her på Afdeling for Almen Medicin, men jeg kommer fra Sprogpsykologi på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, hvor jeg tog min kandidat, med speciale i kommunikation i læge-patient-relationer. 

Ved siden af, at jeg arbejder med lægers relationskompetence, har jeg også forsket i konsekvenserne af loven om tolkegebyr i sundhedsvæsnet, med særlig interesse i fælles forståelse under konsultationer, hvor der ikke er en professionel tolk til stede.
Derudover har jeg forsket i interaktive interviewmetoder, herunder case- og aktivitetssbaserede fokusgruppeinterview og videostimulerede genkaldsinterview (VSRI).

Jeg interesser mig primært for fælles forståelse i samtaler, konversationsanalyse (CA), mentalisering, kvalitativ metodevidenskab, læge-patient-relationer og sprogpsykologi i alle afskygninger.

 

I am in the middle of my PhD project, which investigates how professional relational competence can look like for general practitioners. I work here at the Center for General Practice, but come from the Department for Nordic Studies and Linguistics, where I got my Master's degree in Psychology of Language; my thesis explored communication in the doctor-patient relationship.

Before starting my PhD, I was a research assistant on a project investigating the consequences of introducing a user's fee for professional interpretation in Danish health care meetings. My specific interest in this regard was mututal understanding between the doctor and patient, and how the establishment of such understanding is challenged without a professional interpreter present.
I have also done research on interactional interview methods, specifically case and activity based focus groups and video-sitmulated recall interviews (VSRI).

My primary interests are intersubjectitivy in conversation, doctor-patient relationships, conversational analysis (CA), mentalization, qualitative methodology, and psychology of laguage in all its forms.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i faget Tidlig Patientkontakt (TPK) på 1. semester på BA i Medicin.

ID: 255572321