Morgenomvisning: Menneskeforsøg - med kroppen som indsats

Start dagen med friskbrygget morgenkaffe og en helt særlig omvisning i museets udstillinger, når museumsinspektør Malthe Bjerregaard sætter ansigt på nogle af de mennesker, der har lagt krop til lægevidenskabens udforskninger og banebrydende videnskabelige forsøg.

Lægevidenskabens opdagelser er kun mulig på grund af adgang til menneskekroppe – levende som døde. Forsøgsdyr gør det muligt at undersøge sygdomme og anatomi, men før en teori endeligt kan bekræftes eller et medikament kan sendes på markedet, skal det testes på mennesker. Dette har til alle tider stillet læger og forskere i et etisk dilemma – hvordan balancerer man risikoen mod gevinsten? Et menneskeliv mod det fælles bedste? 

Hør om de mennesker, der gennem historien frivilligt og ufrivilligt har lagt krop til lægevidenskabens forsøg og den pris de har betalt, men også om de store gennembrud menneskeforsøg har givet og fortsat giver videnskaben i dag.  

Køb billet her

Foto: Christoffer Regild