11. april 2024

Nyt studie fra Center for Almen Medicin

Nyt studie fra Center for Almen Medicin, Københavns Universitet, af  Ph.d.-studerende Frida Greek Kofod og lektor Ann Dorrit Guassora og publiceret i  Scandinavian Journal of Primary Health Care analyserer de mekanismer, der er i spil i bedømmelsen, foretaget af professionelle og socialt udsatte patienter med type 2-diabetes, om deres ”egnethed” i forhold til pleje.

Undersøgelsen omfattede 14 patienter og 10 sundhedsprofessionelle i syv almen praksisser i udsatte områder i Storkøbenhavn. Studiedataene består af 17 semistrukturerede interviews med patienter og 22 med sundhedsprofessionelle umiddelbart efter observation af 23 konsultationer.

Et resultat viste, at både patienter og sundhedsprofessionelle arbejdede for at tilpasse ydelserne til patienternes behov. Dette kan omfatte at bruge ydelserne anderledes, end udbyderne havde tiltænkt, eller ved at ændre rutiner for at gøre det lettere for patienterne at bruge ydelserne.

Undersøgelsen supplerer eksisterende viden om adgang til ydelser for socialt udsatte patienter ved at vise, at både patienter og professionelle i almen praksis engagerer sig i at for at få ydelserne til at fungere.

Læs hele artiklen her: Full article: Adjudications and tinkering with care for socially vulnerable patients with type 2 diabetes in general practice (tandfonline.com)

Emner