5. marts 2024

Hvad ved vi egentlig om hvordan skolebørn oplever at blive vejet?

I efteråret udgav praktiserende læge og PhD, Rasmus Køster-Rasmussen fra Center for Almen Medicin på Københavns Universitet sammen med lektor Gritt Overbeck og medicinstuderende Julie Dam Jessen – et systematisk review om psykosociale konsekvenser ved rutinemæssig vejning af skolebørn.

Professor fra Jens Meldgaard Bruun, fra Steno Diabteses Center i Aarhus er ikke enig i Jessen et al’s fund. Han slår et slag for, at før man opgiver et tiltag som vejning, skal man have solide data for, at det ikke fungerer og er direkte skadeligt. 

Du kan læse Jens Meldgaard Bruuns indslag her

Lektor Gritt Overbeck udtaler” Jens Meldgaard Bruun har lavet et litteraturstudie, som minder en smule om – men alligevel er ganske anderledes. Deres studie fokuserede på BMI og ikke på vejningen om sådan. Derudover søgte Meldgaard Bruun kun i medicinske og ikke psykologiske databaser, hvad der ellers er naturligt, når man vil afdække viden om psykiske konsekvenser af en praksis.  Overordnet er vi enige med Meldgaard Bruun om at der mangler forskning på området. Vi vejer tusindvis af børn hver år – helt uden at de fejler noget. Og dybest set ved vi meget lidt om, hvad det gør ved dem.”

Lektor Rasmus Køster Rasmussen supplerer:” Man har vejet børn siden efter 2. verdenskrig – de sidste mange år uden indikation. Vi satte os for at efterspore forskningen om der kunne være utilsigtede virkninger af disse vejninger.–Til trods for at praksissen er ganske udbredt, fandt vi at kun seks studier havde undersøgt emnet. Den sparsomme litteratur lavede vi en syntese af i artiklen "Psychosocial consequences of weight screening of school-age children – a systematic review".

Vi fandt at rutinemæssig vejning af børn godt kan have negative psykosociale konsekvenser og gøre børn negativt opmærksomme på egen krop. Når vi screener mennesker – voksne som børn – skal vi overholde etiske principper for screening.

Både Rasmus og Gritt rækker hånden ud til Jens Melgaard og opfordre til et fælles forskningsprojekt om at udbygge evidensen.

Emner