14. februar 2024

Er du en af vores nye eksterne lektorer i Almen Medicin?

Ved Institut for Folkesundhedsvidenskab er et antal treårige eksternt lektorater ledig til besættelse pr. 1. maj 2024 eller hurtigst muligt derefter. Som ekstern lektor vil du hovedsageligt skulle forestå undervisning på klinisk kursus i almen medicin på 6. semester KA ved Afdeling for Almen Medicin på Københavns Universitet.

Du skal kunne tilrettelægge og gennemføre undervisning selvstændigt samt dertil hørende eksaminer. Løn og øvrige ansættelsesvilkår er i henhold til aftale mellem Skatteministeriet og AC om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Har du brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte lektor Torsten Risør, torsten.risor@sund.ku.dk, tlf. +45 9360 9931

Send ansøgning senest den 23. februar 2024.  Se hele opslaget og søg her: Eksterne lektorater i Almen Medicin (hr-manager.net)

Emner