10. juli 2023

Velkommen til multimorbiditet

50% af alle vores patienter over 60 år har multimorbiditet!  Men hvad er multimorbiditet? Hvordan håndterer du det bedst i almen praksis? Hvordan indretter vi vores sundhedsvæsen så det er mest hensigtsmæssigt for patientgruppen? 

Christian Vøhtz fra månedsskriftet for Almen Praksis er sammen med speciallæge i almen medicin og lektor på Center for Almen Medicin på Københavns Universitet  Anne Holm,  kørt 1.083 kilometer tværs igennem Danmark og har talt med 6 praktiserende læger der har et særligt engagement i emnet. De er:

  • Christina Svanholm og Anders Beich, praktiserende læger i Nysted
  • Nadja Elgin, praktiserende læge i Rødovre
  • Mireille Lacroix, praktiserende læge i Stenstrup og Næst formandi PLO
  • Bolette Friedrichsen, praktiserende læge i Hobro og formand i DSAM
  • Mogens Vestergaard, praktiserende læge i Grenå og forsker

Men hvad er multimorbiditet og hvad betyder det for den enkelte og samfundet? Hvis vi skal gøre mere for mennesker med multimorbiditet i almen praksis, hvem skal vi så gøre mindre for? De spørgsmål - og mange flere - forsøger Christian Vøhtz og jeg at få svar på i Månedsskriftets sommer-podcast om multimorbiditet.

Lyt med på dette link: https://www.buzzsprout.com/1419550

Emner