28. marts 2023

Sådan øges chancerne for at komme til at dø hjemme

Døden er uundgåelig, men er et tabubelagt emne i vores samfund, herunder for både patienter og praktiserende læger. 

De fleste ældre ønsker at kunne dø i eget hjem, men der dør fortsat flest på hospitalet under indlæggelse. Dette kan skyldes at pårørende, plejepersonale eller patienten selv bliver bekymrede i den allersidste tid og den ældre, døende person ender med at blive indlagt.

Som praktiserende læge og medforfatter Anne Holm siger: “Nogle gange sker det, at en ældre person, der nærmer sig livets afslutning, bliver indlagt i de sene nattetimer med for eksempel en infektion i håb om, den kan behandles og den ældre kan komme hjem igen. Problemet er, at personen risikerer at dø i akutmodtagelsen – eller under transporten til eller fra akutmodtagelsen -  Steder, hvor man ikke har samme mulighed at modtage lindrende pleje og være sammen med sine nærmeste.”

Derfor har en gruppe forskere med medicinstuderende Shangavi Balasundram i spidsen samlet den tilgængelige viden om, hvad der fremmer den palliative indsats for praktiserende læger, med det formål at det på sigt kan øge sandsynligheden for, at kunne komme til at dø i eget hjem.

"Vi håber at vores studie kan være med til at sætte fokus på døden og samtalen om den sidste tid, så flere forhåbentligt kan få muligheden for at udtrykke deres allersidste ønsker, samt undgå unødige hospitalsindlæggelser, med alt hvad det måtte indebære" understreger medicinstuderende Shangavi Balasundram, og tilføjer: "Vi fandt ud af, at den gode palliative indsats i almen praksis bør bestå af nogle særlige punkter i og udenfor konsultationen. Det er en fordel at have en holistisk tilgang, og være opdateret mht. træning og viden indenfor palliation. Man skal turde være den der tager initiativ til snakken, være tilgængelig, kende patienten og agere teamkoordinator i den sidste tid. Og til slut så skal selve konsultationen imødekomme både symptomer, psykosociale- og spirituelle behov med samtidig fokus på skrøbelighed og kommunikation."

Studiet er netop blevet udgivet på tidsskriftet “BMC Primary Care”.

Emner