7. juli 2023

Ph.d.-studerende på Center for Almen Medicin får rekordhøjt beløb til socialmedicinsk forskningsprojekt

Knapt 2,7 millioner kroner i fondsmidler er bevilget til udvikling af indsats, som skal styrke beskæftigelsesrettet rehabilitering til særligt sårbare sygemeldte borgere med psykisk sygdom.    

”Jeg er først og fremmest meget taknemmelig”, fortæller læge Frederik Martiny, hvis ph.d.-projekt tager udgangspunkt i et allerede eksisterende samarbejde mellem Center for Almen Medicin på Københavns Universitet, Afdeling for Socialmedicin på Frederiksberg Hospital, VIVE og 4 kommuner i Region Hovedstaden. Samarbejdet går ud på, at læger fra hospitalsafdelingen arbejder fysisk ude i jobcentrenes sygedagpengeafdelinger, hvor de bistår sagsbehandlerne med bred, faglig rådgivning og sparring på det socialmedicinske område i forhold til borgernes sager. 

Erfaringerne er så gode, at samarbejdet nu skal videreudvikles til en decideret indsats, som kan udbredes til flere kommuner. Det er baggrunden for Frederiks projekt, hvor han vil fokusere specifikt på den beskæftigelsesrettede rehabilitering til særligt sårbare sygemeldte borgere med psykisk sygdom. 

​”Sygemeldte borgere med almene psykiske sygdomme, såsom stress, angst og depression, er i øget risiko for at blive langtidsledige. Det gælder især de mest sårbare i gruppen, som ofte har mere komplekse bio-psyko-sociale problemer. F.eks. gældsproblemer, udfordringer omkring bolig, sygdom eller konflikter i de nære relationer, ringe uddannelse eller sparsom tilknytning til arbejdsmarkedet og lignende”. 

”På samfundsplan er det samtidig forbundet med store offentlige udgifter til social understøttelse, tabt arbejdsfortjeneste og udgifter til de beskæftigelsesrettede rehabiliteringsindsatser. Omvendt ved vi, at et godt samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer er essentielt for at lykkes med at bringe sårbare borgere tilbage i arbejde, og at det betaler sig. Dog mangler vi viden om, hvordan et sådant samarbejde bør foregå”, forklarer Frederik Martiny.

Læs den fulde artikel på frederiksberghospital.dk

Emner