15. marts 2023

Lektor Anne Møller gør coronastatus på DR P1

Lektor Anne Møller fra Center for Almen Medicin ved Københavns Universitet gjorde status over coronalæringer på DR P1 Morgen lørdag den 11. marts i anledning af 3-års dagen for nedlukningen.

Anne Møller bidrog med tanker og refleksioner om, hvad vi i samfundet har lært af de sidste tre års erfaringer. Det gjorde hun som en del af et debatpanel sammen med fremtidsforsker Liselotte Lyngsø, Future Navigator og professor og leder af HOPE projektet, Michael Bang Petersen fra Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

”Jeg bidrog med erfaringer fra sundhedsvæsenet – mere specifikt fra almen praksis, hvor vi stadig holder fast i nogle af de gode rutiner, som coronaen lærte os. Det gør vi for at mindske smitterisikoen – ikke kun for corona, men i forhold til alle smitsomme sygdomme,” siger Anne Møller.

Vi har også ændret vores håndtering af patienter med luftvejssymptomer i almen praksis, vi tilbyder mundbind til voksne med hoste og snue i venteværelset for at beskytte andre patienter og personale mod unødig smitte. Der er stor modstand mod mundbind, men når der er symptomer er vi ikke længere i tvivl om, at de reducerer smitten af andre.  Vi har også ændret indretningen i sundhedsvæsenet. Vi har fjernet noget af hyggen som legetøj i venteværelset, blade til at fordrive ventetiden med osv. og det hele er måske blevet lidt mere "klinisk. 

Vigtigheden af udluftning og god ventilation er gået op for alle i løbet af de sidste 3 år. Det er nok noget, som der skal arbejdes videre med i hele vores samfund, også i institutioner, på skoler og på arbejdspladser hvor der færdes mange mennesker.

Vi ser imidlertid også at der er høj forekomst af infektioner, både med bakterier og virus, som måske skyldes nedsat immunitet efter nedlukningerne. Så det er altså vigtigt, at vi "motionerer" immunforsvaret. Nedlukning er ikke en god løsning hverken ift immunforsvar eller i forhold til befolkningens fysiske og mentale helbred”. 

Hør hele programmet fra P1 Morgen her.

Emner