10. marts 2023

Konflikter i hjemmet har betydning for børns helbred

Antropolog ved Center for Almen Medicin ved Københavns Universitet Elisabeth Søndergaard har sammen med kolleger fra bl.a. Region Sjælland netop publiceret en artikel, der præsenterer associationer mellem konflikter i hjemmet og børns helbredsproblemer. Studiet anvender spørgeskemadata fra Lolland-Falster Undersøgelsen, der med sit hustand-fokuserede design, giver helt særlige muligheder for at se på sammenfald på tværs af familiemedlemmer.

Undersøgelsen viste, at konflikter i familien var negativt associeret med børnenes helbred. Emnet er relevant at undersøge, fordi børn med hyppige helbredsproblemer har et højere sundhedsforbrug som voksne sammenlignet med børn med færre helbredsproblemer. Undersøgelsens resultater peger på, at et højt konfliktniveau i husstanden under opvæksten kan være en prædisponerende faktor.

Titel på artikel (oversat): En tværsnitsundersøgelse af associationer mellem familiekonflikter og børns sundhed: Lolland-Falster Undersøgelsen (LOFUS)

Læs hele artiklen på Wiley Online Library.

Emner