15. marts 2023

Hospitalsfødsler kan gøre mere skade end gavn

En ny sammenfatning af den bedste, tilgængelige forskning fra det internationalt anerkendte Cochrane samarbejde viser, at planlagte hospitalsfødsler kan gøre mere skade end gavn. Resultatet gælder, hvis den gravide er sund og rask og forventer en ukompliceret fødsel - og det gør de fleste. Sammenfatningen er skrevet af seniorforsker Ole Olsen, Forskningsenheden for almen praksis, i samarbejde med jordemoder og PhD Jette Aaroe Clausen.

Planlagte hospitalsfødsler øger antallet af komplikationer og indgreb, uden at der opnås nogen påviselig gevinst målt ved lavere dødelighed blandt mødre eller børn.

Især moderen oplever en øget risiko, hvis hun planlægger en hospitalsfødsel, selvom hun er rask nok til at planlægge en hjemmefødsel. Ved disse planlagte hospitalsfødsler oplever kvinderne omkring 50% flere store blødninger i forbindelse med fødslen og 50% flere infektioner bagefter.

Der er også flere aktive indgreb undervejs i fødslen, for eksempel oplever tre gange så mange elektronisk overvågning, omkring 50% flere får ve-stimulation, epiduralblokade eller klip i mellemkødet; og 20% flere får kejsersnit.

Blandt børnene får dobbelt så mange skruet en elektrode ind i hovedbunden. Blandt børn af flergangsfødende bliver omkring 20% flere indlagt på neonatalafdeling. Der er også omkring 50% flere blandt de hospitalsfødende, som har svært ved at få gang i amningen.

Kvinder, som forventer en ukompliceret fødsel, men alligevel vælger at planlægge en hospitalsfødsel er ovenfor sammenlignet med tilsvarende kvinder, som vælger en hjemmefødsel; og i hjemmefødselsgruppen tælles alle indgreb og komplikationer vel at mærke med, også hvis kvinden overflyttes til hospital.

Verdenssundhedsorganisation (WHO) er bekymret for, at den stadigt mere intense medikalisering af fødsler underminerer kvinders evne til at føde og i det hele taget gør fødslen til en unødvendigt dårlig oplevelse.

Fødslen forløber simpelthen bedre, når den planlægges til at starte hjemme; der er mere ro og plads til at lade naturen gå sin gang – og jordemoderen overflytter, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Derudover viser den bedste internationale forskning, at planlagte hjemmefødsler er billigere.

I konklusionen på deres videnskabelige undersøgelse fremhæver forskerne derfor, at læger og jordemødre mere aktivt bør oplyse gravide om, hvad forskningen fortæller om fordele og ulemper både ved at føde hjemme og ved at planlægge hospitalsfødsel. Sundhedspolitikere og administratorer bør planlægge fødselshjælpen, så fødselsforløbet bliver bedst muligt.

Ref.: Olsen O, Clausen JA. Planned hospital birth compared with planned home birth for pregnant women at low risk of complications. Cochrane Database Syst Rev, 08 March 2023.

Læs hele undersøgelsen på Cochranelibrary.com

Emner