10. februar 2023

Ekstern evaluering af Center for Almen Medicin fremhæver impact og relevans

Center for Almen Medicin ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet har netop modtaget sin første eksterne evaluering, siden centeret blev stiftet i 2015. Evalueringspanelets anbefalinger handler blandt andet om centerets impact og relevans:

”Det er evalueringspanelets vurdering at centerets forskning bidrager til udviklingen af almen praksis. Det er afgørende, at der er en balance mellem almenmedicinsk grundforskning versus tematisk praksisnær almen praksis forskning. Det er samtidigt afgørende, at resultaterne bliver formidlet bredt, så de bliver hørt af aktørerne i sundhedsvæsenet og hos de alment praktiserende læger,” skriver evalueringspanelet.

Leder af Center for Almen Medicin, praktiserende læge og professor Frans Boch Waldorff, er glad for evalueringen. Den skal indgå i arbejdet med at udvikle centeret hen imod endnu stærkere forskning, uddannelse, administration og impact:

”Vi er glade for den positive evaluering, som fremhæver, at vi er lykkes med at skabe et bæredygtigt miljø mellem universitetsafdelingen og forskningsenheden, som bidrager til vores undervisning og forskning, og som har impact i samfundet. Samtidig fremhæver rapporten det gode arbejdsmiljø. Rapporten giver os bud på områder, der kan udvikles, f.eks. styrkelse af det regionale samarbejde og at få etableret et netværk af almene praksisser, der kan bidrage til forskning,” siger Frans Boch Waldorff.

Evalueringspanelet bestod af:

  • Mickael Bech (formand), ph.d., professor ved SDU
  • Bente Prytz Mjølstad, praktiserende læge, ph.d., lektor, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Tronhjem
  • Troels Mengel‐Jørgensen, praktiserende læge, formand for DSAMs forskningsudvalg

Du kan downloade hele evalueringen her.

Emner