30. marts 2023

Diagnostisk pakkeforløb: Indledende udredning hos praktiserende læger medfører ikke mere fremskreden tarmkræft

Diagnostisk pakkeforløb er organiseret forskelligt i regionerne i Danmark. Diagnostisk pakkeforløb henvender sig til patienter med uspecifikke symptomer og kan igangsættes, hvis en læge mistænker alvorlig sygdom herunder kræft. Den indledende udredning består oftest af blodprøver og CT scanning. Nogle steder i Danmark står praktiserende læger selv for den indledende udredning, andre steder er opgaven placeret hos diagnostiske enheder på hospitalerne. Men er den ene udredningsmodel bedre end den anden?

I dette registerbaseret studie har vi sammenlignet de to udredningsmodeller i forhold til sandsynligheden for tarmkræft og tarmkræftstadie ved diagnose.

Vi finder en større sandsynlighed for at tarmkræft diagnosticeres, hvor praktiserende læger står for den indledende udredning, men ingen forskel i stadie ved diagnose. Det tyder på, at praktiserende læger kan varetage den indledende udredning, uden det medfører mere avanceret tarmkræft.

Studiet er udarbejdet som en del af ph.d. projektet ’Testing Times’ af post doc Christina Sadolin Damhus, statistiker Volkert Siersmadata manager Anna Rubach Birkmose og professor John Brandt Brodersen, fra  Center for Almen Medicin, Københavns Universitet samt lektor Henrik Støvring, Institut for Folkesundhed, Biostatistik på Aarhus Universitet og professor Susanne Oksbjerg Dalton fra Kræftens Bekæmpelse. 

Læs hele artiklen på Taylor & Francis Online.

Emner