14. marts 2023

Afslutning fra mammografiscreeningsprogrammet pga alder opleves som nedværdigende

Afslutning fra mammografiscreeningsprogrammet pga alder opleves som nedværdigende og dette kan anses som en utilsigtet skade af screeningen

Pludselig var vi ikke længere noget værd. Det skrev flere kvinder uopfordret på et spørgeskema om mammografiscreening om oplevelsen at blive ekskluderet fra screeningsprogrammet pga. alder viser nyt studie fra Ph.d.-studerende Emma Grundtvig Gram og professor John Brodersen fra Center for Almen Medicin i København, lektor i sundhed og samfund på RUC, Alexandra Brandt Ryborg Jønsson og Sigrid Walther Knudsen.

I Danmark tilbydes mammografiscreening til kvinder i alderen 50 til 69. Mammografiscreeningsprogrammet slutter når kvinder er 69 år grundet minimal mortalitet og morbiditetsgavn og stigende skade, herunder falsk-positive og overdiagnostik. På baggrund af uopfordrede kommentarer i vores survey, foretog vi et fænomenologisk interviewstudie om oplevelsen af at blive afsluttet fra mammografiscreeningsprogrammet.

I vores studie, oplevede kvinderne, at retten til sundhedsydelsen mammografiscreening afspejlede deres samfundsmæssige værdi. De oplevede, at samfundet ikke længere mente, at de var noget værd, og det at blive ekskluderet fra mammografiscreening kunne sidestilles med aldersdiskrimination. Kvinderne følte sig derudover usikre omkring deres fremtidige helbred, da de ikke længere oplevede, at de havde mulighed for at kontrollere deres risiko for brystkræft og sygdom generelt. En del af de kvinder opsøgte derfor opportunistisk screening og lavede aftaler med deres almen praktiserende læger om screening og regelmæssige checks. I litteraturen kaldes dette fænomen for overscreening og kan potentielt være en utilsigtet konsekvens af, at kvinder ikke bliver informeret om, hvorfor screeningen slutter for dem når de bliver 70 år. 

Læs artiklen på Wiley Online Library.

Emner