Elisabeth Søndergaard

Elisabeth Søndergaard

Undervisningsassistent, Postdoc

Jeg er ph.d. og antropolog med særlig interesse for sårbare grupper og social ulighed. 

Jeg er tilknyttet Forskningsenheden for Almen Praksis i Region Sjælland og København.

 

Aktuel forskning

Palliation i almen praksis

Hvad er rettidig palliation i primærsektoren?

 

Hvordan hænger forældres vurdering af egen barndom sammen med deres børns helbred?

Projektet er en videreudvikling af fund fra mit ph.d.-projekt og går undersøgende til betydningen og meningen af sociale relationer blandt socioøkonomisk udsatte familier med en multisyg forælder. Data består af spørgerskemadata fra Lolland-Falster Undersøgelsen (LOFUS) samt registerdata fra de nationale danske registre.  

 

Børn med allergi og atopiske sygdomme

Hvordan påvirkes familielivet af børns kroniske sygdomme? Hvor meget fylder kompenseringsarbejde og risikominimering for forældrene? Det er nogle af de spørgsmål, vi ser nærmere på i dette interviewstudie.

Mulige interessekonflikter

Ingen interessekonflikter

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser medicinstuderende på 1. semester i Tidlig patientkontakt ved Københavns Universitet.

Primære forskningsområder

  • Børn og familier
  • Hverdagsliv
  • Multisygdom
  • Social ulighed
  • Almen praksis
  • Tværsektorielt samarbejde
  • Kvalitative og kvantitative metoder

ID: 43549545