Barbara Ann Barrett

Barbara Ann Barrett

Postdoc


TEMATISK INDSIGT I SUNDHEDSVÆSNET

Primær indsigt

 • Prænatal screening, guidelines, anvendelse af bioteknologi
 • Reproduktiv sundhed og seksualitet


Indsigt i øvrigt

 • Forebyggelse af type 2 diabetes blandt indvandrerkvinder med tidligere gestationel diabetes mellitus
 • Illegale immigranters brug af sundhedsvæsnet
 • Psykisk sygdom blandt hjemløse
 • Udvikling af patienttilfredshedsundersøgelser til børn
 • Mænd og kommunale forebyggelsestilbud
 • Feltarbejde i sundhedsvæsnet
 • Risiko og rationalitet
 • Medicin i en social kontekst
 • Organdonation
 • Etniske patienter i sundhedsvæsnet
 • Sikring af sammenhængende patientovergange


TIDLIGERE ANSÆTTELSE

2010-2016
PhD studerende, Forskningsenheden for Almen Praksis, København og Afd. for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

2009 -2010
Videnskabelig assistent, Forskningsenheden for Almen Praksis, København
Udfører evalueringsopgave

2009 -
Forskningsassocieret, Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet

2009 -
Vejleder (deltid) på Forskningstræningen, Øst, Forskningsenheden for Almen Praksis, København
Vejleder for grupper på speciallægeuddannelsen i almen medicin

2008 -
Ekstern vejleder (deltid), Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Vejleder og eksaminerer studerede på IFSV, MPH og cand.scient.san.

I perioden
2006 - 2009
Ekstern lektor i Medicinsk Antropologi (deltid), Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Fagleder og underviser på dansk og engelsk i "Medical Anthropology"
I alt 3 semestre

I perioden
2006 - 2008
Videnskabelig assistent (fuldtid/deltid), Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Interviewundersøgelse af praktiserende læger om fosterdiagnostik
Redaktør på antologien  "Studying Intimate Matters" 

2008 (marts-april)
Forældreorlov

2007 (juni-august)
Barselsorlov

2004-2005
Akademisk medarbejder, Afd. for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning, Københavns Universitet

2003-2004
Folkeskolelærer, Sortedamskolen, Københavns Kommune

2003 (februar)    
Konsulent, Socialforskningsinstituttet


UDDANNELSE
2017
Ph.D. i Sundhedsvidenskab, Københavns Universtitet

2003
Kandidatuddannelse i Antropologi, Københavns Universtitet


EFTERUDDANNELSE/KURSER

2009    
Del af akademiuddannelse i projektstyring, CBS

2009
Medicinsk pædagogisk kursus: Facilitatorkursus II, Forskningsenheden for Almen Praksis, København
Medicinsk pædagogisk kursus: Teachers retreat II for den almenmedicinske forskningstræning
Projektstyring, Akademiuddannelse, kursus i uge 2-8, CBS

2008
Conversational English, 10x2 timer, Københavns Universitet/ Cambridge Institute

2007
Kursus i Frontpage

2006
Reference Manager, Det Kongelige Bibliotek, november
PUMA, Eksamination og bedømmelse, november

2005
DMEfteruddannelse, Kompetenceudvikling – kort kursus, Projektstyring og – ledelse, april

2004    
DMEfteruddannelse, Kompetenceudvikling – kort kursus, fokusgruppe-interview, oktober.


NETVÆRK

 • Medicinsk Antropologisk Netværk

Sprogkundskaber

 • Engelsk - Flydende i skrift og tale
 • God forståelse for svensk, norsk, færøsk og tysk.

Uddannelse

cand.scient.anth.

ID: 919678