Francisca Fischer Nordfalk

Francisca Fischer Nordfalk

Aktuel forskning

Min ph.d. er en del af det større forskningsprojekt POLICYAID, funded af European Research Council. Det overordnede mål for POLICYAID er at analysere intensiveret data sourcing i sundhedsvæsenet på tværs af tre niveauer: 1) policymaking, 2) everyday clinical practices og 3) citizen experiences of health, illness, rights and duties. De tre niveauer er fælles for både POLICYAID og min ph.d. I mit projekt undersøger jeg, hvordan national reorganisation, som en form for intensiveret data sourcing, netop nu udfolder sig i Danmark. Især, hvordan intensiveret data sourcing relaterer sig til forskningsdeltagelse baseret på biologiske prøver.

Min overordnede ambition i mit ph.d.-projekt er at 1) studere policy løsninger for data sourcing og forskningsdeltagelse, 2) få en forståelse af, hvordan disse policies bliver implementeret og realiseret i praksis gennem etnografisk feltarbejde samt ved at estimere, hvor ofte en dansk borger kan forvente at deltage i forskning og 3) undersøge, hvordan donorer og sundhedspersonale oplever disse policy løsninger samt donorernes potentielle forskningsdeltagelse. I mit studie, har jeg valgt at bruge den neonatale screening biobank som case, ved at studere deres største ressource; blodprøver fra nyfødte (PKU-prøven).

Undervisning og vejledning

Jeg er holdunderviser på faget Organisationsanalyse på bacheloruddannelsen på Folkesundhedsvidenskab. Tidligere har jeg undervist i fagene Demografi og Introduktion til statistiske analyser, ligeledes på bacheloruddannelsen på Folkesundhedsvidenskab. Jeg kan vejlede projekter indenfor områderne medicinske videnskabs- og teknologistudier, sundhedsdata, forskningsdeltagelse samt i både kvalitative og kvantitative metoder.

 

ID: 43489948