Mie Seest Dam

Mie Seest Dam

Adjunkt

Primære forskningsområder

Min forskning placerer sig i krydsfeltet mellem medicinske teknologi- og videnskabsstudier (STS) og medicinsk antropologi. Gennem etnografisk feltarbejde i dyrelaboratorier og på hospitaler undersøger jeg, hvordan udviklingen af nye medicinske behandlinger er med til at forme, hvad det vil sige at være patient, person og borger i det danske sundhedsvæsen. I mit ph.d. projekt udforskede jeg, hvordan eksperimentelle forsøg med laboratoriegrise forbindes med kliniske børnestudier i ønsket om at skabe bedre sundhed og overlevelse for børn, der er født for tidligt. Siden 1. september 2017 har jeg været del af Semper Ardens projektet ”Personalized Medicine in the Welfare State” (MeInWe), som ledes af professor Mette Nordahl Svendsen. Her undersøger jeg, hvordan personlig medicin praktiseres, forstås og forhandles inden for onkologisk klinik og forskning. Projektet løber fra 2017-2022 og er koncentreret omkring de sociale, etiske og regulativer aspekter ved introduktionen af personlig medicin I det danske sundhedsvæsen.

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i kvalitative metoder, sundhedsvæsenets organisering og i sundhedspolitiske analyser.

Jeg vejleder bachelor- og kandidatstuderende i folkesundhedsvidenskab samt studerende ved MPH-uddannelsen, som undersøger folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger gennem kvalitative metoder.

ID: 165032989