Lene Koch

Lene Koch

Professor emeritus, Emeritus

 

Uddannelse

 - 2000: Dr. phil. (Racehygiejne i Danmark 1920-67 og Tvangssterilisation i Danmark 1929-67), Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

 - 1991: Ph.d. (Kvinder og reagensglasbefrugtning), Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

 - 1981: Pædagogikum, Efterslægtsselskabets Skole.

 - 1978: Cand.mag. i engelsk og historie, Københavns Universitet.

- 1967-1968: Studier i græsk og latin, Københavns Universitet.

 - 1967: Student fra Øregårds Gymnasium (mat-nat).

 

Ansættelser

 - 2009: Visiting professor, King's Kollege London

 - 2007-: Associate research fellow, Kings College London

 - 2004-09: Forskningsrådsprofessor, Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

 - 2005: Gæsteforsker BIOS, London School of Economics  

 - 2003-06: Gæstelærer ved Rokkansenteret, Bergens Universitet, Norge (1/5 bistilling).

 - 2000-: Lektor og afdelingsleder på Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

 - 1990-2000: Forskningslektor, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

 - 1990: Forskningsstipendiat, Danmarks Farmaceutiske Højskole.

 - 1990: Ekstern lektor, Danmarks Tekniske Højskole.

 - 1988-1990: Centerleder på KVINFO, Center for Tværfaglig Information for Kvinder.

 - 1986-1988: Forskningsstipendiat, Institut for Almen Medicin, Københavns Universitet.  

 - 1985-1988: Ekstern lektor og bestyrer, Center for Kvindeforskning, Københavns Universitet.

 - 1974- 1985: Deltidslærer RUC og KU (Engelsk Institut).

 

Projekter

 - 2009-13: Modeling pigs and humans. Understanding human/animal connections in translational research. Finansieret af FKK 

 - 2009: Doing ELSI: An empirical study of ELSI research in practice. (PI Dr. Bernhard Wieser, University of Graz)

 - 2007-: What sorts of people should there be (PI Rob Wilson, University of  Alberta, Canada). Social Sciences and Humanities Research Council of Canada

 - 2006-: Public Health Genetics Network (PHGEN), (PI Helmuth Brand, University of Bielefeld) EU-Project No. 2005313

  - 2003-2008: Crafting Science: The social creation of stem cells. Leder Lene Koch. Finansieret af SSF.

 - 2003-2007: Københavns Universitets satsningsområde Biocampus. Medlem af vejlederpanel.

 - 2003-: Farmakogenetik. Større tværgående forskergruppe finansieret af Forskningsstyrelsen. Leder prof dr.med. Ulrik Gether, Farmakologisk Institut, Københavns Universitet.

 - 2000-2003: Medlem af MTV styregruppe for udarbejdelse af nationale retningslinjer for HNPCC (hereditær non-polypøs colon cancer).

 - 2000-2003: Magt, viden og profession. Leder professor ph.d. Margareta Bertilsson, Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Finansieret af SSF.

 - 1999-2004: Molekylærgenetisk diagnostik og sygdomsforebyggelse. Leder: Lene Koch Finansieret af SSVF.

 - 1995-1998: Sterilisationspraksis i Danmark. En historisk undersøgelse. Finansieret af SSVF, SHF, SSF.

 - 1994-1999: Bioetikkens grundlagsproblemer og anvendelse (GRAN). Leder: professor, dr.teol. Svend Andersen, Århus Universitet. Finansieret af  Forskningsrådene.

 - 1990-1993: Racehygiejne og genomkortlægning. Finansieret af SSF.

 - 1986-1988: Undersøgelse af barnløse kvinders brug af reagensglasmetoden. Finansieret af Planlægningsrådet for forskningen.

 

Forskning- og uddannelsesophold i udlandet

Internationale projektgrupper

 - 2003-2006: Gæstelærer ved Rokkansenteret, Bergens Universitet, Norge (1/5 bistilling).

 - 1999-2002: A study of cultural differences in evidence based medicine. Med Gail Geller, ph.d., Johns Hopkins School of Medicine.

 - 1996-1999: European Network for Biomedical Ethics. BIO-MED 2. Leder: professor dr. Dietmar Mieth, Ethikzentrum, Universität Tubingen.

 - 1994-1999: Concerted Action on Genetic Services in Europe,  BIO-MED 1. Leder: professor dr. Rodney Harris, Manchester University Hospital.

 

Øvrigt

 - 2009-: Medlem af Videnskabernes selskabs Udvalg vedrørende udadvendt virksomhed

 - 2008-: Medlem af Videnskabernes selskabs Forskningspolitiske udvalg.

 - 2008-: Suppleant i Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, Udvalget for kultur- og samfundsvidenskabelig forskning.

 - 2007-: Medlem af Bibliotek for Lægers videnskabelig panel.

 - 2007-: Medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

 - 2007: Kolumnist ved Weekendavisen.

 - 2005-: Medlem af Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Udvalg, fra 2007 næstformand.

 - 2004-: Medlem af bestyrelsen for Clara Lachmanns Fond.

 - 2003-2006: Medlem af Diakonissestiftelsens bestyrelse.

 - 2000: Danmarks Radios Rosenkjærpris.

 - 1998-: Kolumnist ved Ugeskrift for Læger.

 - 1996-2002: Kolumnist ved Berlingske Tidende om især samfundsmedicinske og bioetiske      spørgsmål.

 - 1994-2000: Medlem af Det Etiske Råd.

 - 1989: Dansk Kvindesamfunds Mathildepris.

Uddannelse

cand.mag., ph.d, dr.phil

ID: 13048