Catrine Bakkedal

Catrine Bakkedal

Ph.d. stipendiat

Personer med svære psykiatriske sygdomme har en forventet levetid, der er omkring 10-20 år kortere end personer uden psykiatrisk sygdom. En væsentlig årsag hertil er overdødelighed af kardiovaskulære sygdomme. Min forskning omhandler den farmakologiske behandling af patienter med psykiatrisk sygdom; primært behandlingen af diabetes hos patienter med psykiatrisk sygdom, men også en undersøgelse af en mulig lægemiddelinteraktion i denne population, samt en undersøgelse af tilgængelig forskning indenfor apps og medicineirng. 

Mine igangværende projekter består af: 

1) et deskriptivt studie, der beskriver medicineringsfejl på danske bosteder ud fra data fra Giftlinjen

2) et kohortestudie, der beskriver diabetesbehandlingen for patienter med psykiatrisk sygdom.

3) et deskriptivt studie, der beskriver udviklingen i diabetes behandlingen for patienter med psykiatrisk sygdom fra år 2000-2015

4) Et scoping review, der giver et overblik over forskellige forksnings traditioner indenfor apps og medicinering

5) Undersøgelse af den mulige farmakokinetiske interaktion mellem warfarin og antidepressiva

ID: 210602232