Lars Bjerrum

Lars Bjerrum

Professor

 • Speciallæge i Almen Medicin og Klinisk Farmakologi
 • Bred klinisk erfaring fra mange års arbejde i almen praksis
 • Koordinator for det Europæiske antibiotikaprojekt HAPPY AUDIT
 • Medlem af det nationale Antibiotikaråd
 • Medlem af redaktionsgruppen for det danske lægemiddelkatalog, promedicin.dk
 • Hovedredaktør for Lærebog i Almen Medicin, Munksgaard 2014
 • Forfatter til over 130 videnskabelige publikationer, 3 fagbøger og 15 bogkapitler
 • Kursusleder ved over 200 efteruddannelseskurser for praktiserende læger, yngre læger og praksispersonale
 • Lægelig koordonator for DSAM's kliniske vejledninger (2000-2007)
 • Leder af Forskningstræningen i almen medicin, Region Syd (2003-2007)
 • Leder af Speciale udddennelsen i almen medicin, Region Syd (1991-1995) 

Primære forskningsområder

 • Diagnostik og behandling af infektionssygdomme i almen praksis
 • Point of care test

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Farmakoepidemediologi
 • Infektionssygdomme i almen praksis
 • antibiotikaforbrug og resistensudvikling

ID: 18259859