Frederik Handberg Juul Martiny

Frederik Handberg Juul Martiny

Ph.d.-studerende

Primære forskningsområder

Jeg forsker primært i komplekse interventioner med særligt fokus på udvikling og implementering inden for områderne beskæftigelsesrettet rehabilitering, almen praksis og tværsektorielt samarbejde. Jeg arbejder både med kvantitative og kvalitative metoder og har erfaring med projektstyring samt tværfagligt samarbejde.

Jeg forsker også i screeningsprogrammer, særligt screening for tarmkræft, med fokus på balancen mellem skadelige og gavnlige effekter, og jeg forsker i overdiagnostik.

Interesseområder

Jeg interesserer mig særligt for:

  • Udvikling og implementering af komplekse interventioner
  • Samarbejde på tværs af sektorer, institutioner og fagligheder
  • Participatoriske tilgange til forskning, fx co-design
  • Psykisk sygdom på individ, gruppe og samfundsplan
  • Borgeres og fagpersoners oplevelser med beskæftigelsesrette rehabilitering
  • Socialmedicinsk og almen medicinsk tilgang til sundhed og sygdom
  • Sårbarhed som begreb
  • Ulighed i sundhed
  • De gavnlige og skadelige effekter af medicinsk screening, særligt overdiagnostik
  • Evidensbaseret medicin

ID: 204173916