Elisabeth Søndergaard

Elisabeth Søndergaard

Ph.d.-studerende, Undervisningsassistent

Kandidat i antropologi (Cand.scient.anth.) med særlig interesse for sårbare grupper og social ulighed. 

 

Aktuel forskning

SOFIA - Sammen Om Fysisk og psykisk helbred I Almen praksis. 

Et randomiseret studie forankret i almen praksis, der sigter mod at reducere overdødeligheden og dermed forlænge levetiden og forbedre livskvaliteten, for mennesker med svær psykisk sygdom.

Ph.d.-projektet ’Family, social relationships and children’s health’.

Projektet går undersøgende til betydningen og meningen af sociale relationer blandt socioøkonomisk udsatte familier med en multisyg forælder. Data består dels af etnografiske feltstudier, dels af spørgerskemadata fra Lolland-Falster Undersøgelsen (LOFUS) samt registerdata fra de nationale danske registre.  

 

Primære forskningsområder

Børn og familier, multisygdom, social ulighed, almen praksis, tværsektorielt samarbejde, mixed methods

Mulige interessekonflikter

Ingen interessekonflikter

Undervisnings- og vejledningsområder

Underviser medicinstuderende 1. semester i Tidlig patientkontakt

ID: 43549545