Charlotte Juul Nilsson

Charlotte Juul Nilsson

Lektor

Emneord

  • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Gerontologi, Social gerontologi, Social epidemiologi, Social medicin, Aldring, Funktionsevnetab, Social ulighed, Ulighed i sundhed, Sociale relationer og aldring, Sociale relationer og sundhed, Det Danske Studie om Forebyggende Hjemmebesøg

ID: 3159918