Charlotte Juul Nilsson

Charlotte Juul Nilsson

Lektor

Primære forskningsområder

Min forskning er fokuseret omkring hvordan levekår påvirker aldringsprocesser. Fysisk funktionsevne er essentiel for at kunne bevare livskvalitet og for at kunne klare sig selv i hverdagen, og hos nogle viser fysisk funktionsevnetab sig allerede midt i livet. Særligt er jeg derfor interesseret i at undersøge:

Sammenhængen mellem sociale relationer og funktionsevne blandt midaldrende og ældre.

Social ulighed i funktionsevnetab blandt midaldrende og ældre.

Betydningen af samspillet mellem helbredsmæssige- og sociale faktorer for funktionsevne blandt midaldrende og ældre.

 

Aktuel forskning

Jeg arbejder pt på projekter omkring ulighed i brug af sundhedsvæsnet under covid 19, samt om hvordan danske skolelæreres private sociale relationer blev påvirket under covid 19.

Jeg er involveret i projekter omkring forebyggende hjemmebesøg til ældre, herunder om antal besøg med samme forebygger har betydning for funktionsevne, og om der langtidseffekter af den intervention til de forebyggende medarbejdere, der blev foretaget omkring årtusindskiftet.

Sammen med nordiske samarbejdspartnere studerer jeg køns- og uddannelsesmæssige forskelle i sociale relationer blandt ældre. 

Undervisnings- og vejledningsområder

Kursuslederskaber:

Valgfag i Gerontologi - om ældrebefolkningens hverdagsliv og helbred, BSc og MSc i Folkesundhedsvidenskab

Valgfag i Gerontologi - om de komplekse problemstillinger i mødet med den ældre patient, MSc i Medicin.

Medicinsk sociologi, MSc i Medicin.

Jeg underviser, foruden på ovenstående kurser bl.a. på  Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering på Medicin; på Socialmedicin og Rehabilitering på Folkesundhedsvidenskab; på Master of public health.

Jeg vejleder førsteårsprojekter, bachelor- og kandidatopgaver ved Folkesundhedsvidenskab; bachelor- og kandidatopgaver ved Medicin; master of public health afhandlinger.

Primære vejledningsområder: gerontologi, social ulighed og helbred, sociale relationer og helbred, social epidemiologi, medicinsk sociologi.

ID: 3159918