Charlotte Juul Nilsson

Charlotte Juul Nilsson

Lektor

 

Nuværende ansættelse

Lektor i Gerontologi, læge, PhD

Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin.

Adresse: Øster Farimagsgade 5, P.O.Box 2099, DK-1014 København K. Danmark.

 

Uddannelse

              

2011: PhD i sundhedsvidenskab ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Afhandling: Mobility limitations in midlife and old age: The role of social relations and socioeconomic position.

 

2008: Cand.med. ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, København Universitet.

 

 

Ansættelser

 

2014 - : Lektor i gerontologi ved Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

 

2011 – Juni 2014: Adjunkt i socialgerontologi ved Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

 

Februar 2011 – Juni 2011: Videnskabelig assistent ved Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

 

2008-2011: Phd-studerende ved Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

 

Ledelse

 

2020 - : Co-chair i forskningsgruppen Copenhagen Lifecourse Epidemiology and Aging Research, Afd for Social Medicin,  Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

2013 - : Co-PI for Det Danske Studie om Forebyggende Hjemmebesøg i samarbejde med DrMSc Mikkel Vass.

2013 - : Medlem af styregruppen for Det Danske Studie om Forebyggende Hjemmebesøg.

2014 - : Medlem af styregruppen for Copenhagen Aging and Midlife Biobank.

2015 - : medlem af styregruppen for workpackage B “Trends and trajectories of health and functioning among the oldest old” of the Nordic collaborative project “Social Inequalities in Aging (SIA); health, care and institutional reforms in the Nordic welfare model” sammen med Professor Marja Jylhä, University of Tampere, og Lektor Stefan Fors, Karolinska Institutet.

    

Publikationer

               31 artikler i tidsskrifter med peer-review, 6 kapitler i lærebøger, >10 præsentationer ved nordiske og internationale videnskabelige konferencer. 

 

Internationalt samarbejde

                      University of Tampere, School of Health Sciences, Professor Marja Jylhä.

 

Karolinska Intitutet, Aging Research Center. Assistant Professor Stefan Fors.

 

University of Michigan, School of Public Health, Center for Social Epidemiology and Population Health, Ann Arbor, Michigan, USA, Professor Carlos F. Mendes de Leon

 

Forskningsnetværk

          

2015-              Medlem af netværket bag det nordiske project “Social Inequalities in Aging (SIA); health, care and institutional reforms in the Nordic welfare model”

2013 -              Deltager i netværket bag Lolland-Falster-Undersøgelsen.

2011 -             Medlem af Center for Sund Aldring, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

 

Videnskabelige og øvrige opgaver

               2016 -            Suppleant i Studienævnet for Medicin, Københavns Universitet.

2012-14         Dansk Selskab for Psykosocial Medicin (medlem af bestyrelsen)

2011 -            Dansk Gerontologisk Selskab (medlem af og sekretær for bestyrelsen)

 

 

Undervisning og vejledning

 

Kursusledelse

2012- 2019      “Social epidemiologi og folkesygdomme”, BSc Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

2013-              “Gerontologi – om de komplekse problemstillinger i mødet med den ældre patient”, valgfag for MSc på Medicin, Københavns Universitet.

2014-2018       “Social medicin og rehabilitering”, BSc Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

2016-             “Gerontologi – om ældrebefolkningens hverdagsliv og helbred”, valgfag for BSC og MSc Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

2020-             ”SEMS – Statistik, Epidemiologi og Medicinsk Sociologi” MSc på Medicin, Københavns Universitet, delt kursusledelse med Prof. Lone Schmidt.

2020-             Valgfagsansvarlig, MSc på Medicin, Københavns Universitet.

Undervisning

2008-              Forelæsninger og holdundervisning på kursus i ”Medicinsk Sociologi”, MSc Medicin, Københavns Universitet.

2011-2019       Forelæsninger og holdundervisning på kursus i “Social epidemiologi og folkesygdomme”, BSc Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

2011-2018       Forelæsninger og holdundervisning på CEHA/IARU Summer School. Københavns Universitet.

2014-2019       Forelæsninger og holdundervisning på kursus i “Social medicin og rehabilitering”, BSc Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

2016-              Forelæsninger på kursus i “Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering” MSc på Medicin, Københavns Universitet.

2016-             Forelæsninger på “Gerontologi – om ældrebefolkningens hverdagsliv og helbred”, valgfag for BSC og MSc Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

2020-              Forelæsninger på kursus i “Socialmedicin, sygdomsforebyggelse og rehabilitering”, BSc Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Vejledning

Pt afsluttet

1 phd-projekt (2018)

21 førsteårsprojekter ved BSc Folkesundhedsvidenskab.

1 andetårsprojekt ved BSc Folkesundhedsvidenskab (fra 2022-)

10 kandidatspecialer ved MSc Folkesundhedsvidenskab.

9 bachelorprojekter ved BSc Folkesundhedsvidenskab.

13 bachelorprojekter ved BSc Medicin.

13 kandidatspecialer ved MSc Medicin.

3 Master of Public Health afhandlinger.

Pædagogiske kurser

                      

2012               Adjunktpædagogikum

                      2016               Kursus i vejledning af prægraduate studerende.

                      2016               Kursus i vejledning af PhD-studerende.

                      2020               Kursus for faglige vejledere.

 

 

 

Bevillinger

 

2007              Phd-stipendie fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.  

2009              Bevilling fra Oticon Foundation til rejseudgifter ifm udlandsophold, 5000 Dkk.

2015              2/3 PhD stipendie, NordForsk

2020              Bevilling fra Beckett Fonden til dataindsamling ifm Copenhagen Aging and Midlife Biobank, 100000 Dkk.

 

 

Andre forskningsmæssige kvalifikationer

2010 “Ulighed i sundhed – årsager og indsatser”, Diderichsen F, Andersen I, Manuel C. Copenhagen, National Board of Health 2011. Medlem af arbejdsgruppen for kapitlet om tidligt funktionsevnetab.

2013              “Forebyggelse til bevarelse af alderssvarende funktionsevne hos ældre”. Medlem af ekspertgruppe nedsat af Socialstyrelsen

2019              ”Gode ældreliv med trivsel og sundhed”. Sundhedsstyrelsen 2019. Medlem af  arbejdsgruppe 2: Forebyggelse og rehabilitering.

2020              ” CLASS – et forskningsprojekt om COVID-19’s betydning for Læreres Arbejdsmiljø, Sammenhold og Smitteoplevelse”, Kirsten Nabe-Nielsen, Inge Larsen, Nina Vibe Fuglsang, Charlotte Juul Nilsson. Københavns Universitet, København 2020. Med-udvikler af spørgeskema og medforfatter på rapporter og øvrige publikationer for projektet.

2022              Medlem af Sundhedsstyrelsens referencegruppe for indsatsen ’Evaluering af Forebyggende Hjemmebesøg’.

Uddannelse

Cand. med.

ID: 3159918