Bacheloruddannelser – Københavns Universitet

IFSV > Undervisning > Bacheloruddannelser

Bacheloruddannelser

Institut for Folkesundhedsvidenskab er hjemsted for følgende uddannelser på bachelor-niveau:

Bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab (FSV)

Uddannelsen i Folkesundhedsvidenskab (FSV) træner studerende i at identificere, analysere, forstå og udarbejde løsninger på sundhedsudfordringer i befolkningsgrupper i og uden for Danmark.

Gennem en treårig bacheloruddannelse, og mulighed for en toårig kandidatoverbygning lærer de studerende om bl.a. kroppens opbygning, sundhedsvæsenets struktur og organisering, statistik, og interviewteknik.

Uddannelsen er tværfakultær dvs. at den indeholder både sundheds-, samfunds-, og naturvidenskabelige elementer.

Undervisningen på uddannelsen i Folkesundhedsvidenskab leveres overvejende af medarbejderne ved Institut for Folkesundhedsvidenskab gennem basale, såvel som avancerede dansk- og engelsksprogede kurser, samt vejledning i større skriftlige opgaver og praktikforløb.

Læs mere om uddannelsens opbygning, adgangskrav m.m. på Københavns Universitets informationssider om FSV-uddannelsens bachelor.

Bacheloruddannelsen i Sundhed og Informatik

Sundhed og informatik handler om at skabe og drive udviklingen af nye teknologiske sundhedsløsninger til gavn for befolkningen – både nationalt og internationalt.

Sundhedsinformatik er en tværvidenskabelig disciplin, hvor du arbejder med design, udvikling, tilpasning og implementering af it-baserede løsninger inden for sundhed. Det kan fx være elektroniske patientjournaler, tele-medicin og apps til brug på sygehuse, i kommuner eller hjemme hos patienten.

Uddannelsen foregår i samarbejde mellem DTU og Københavns Universitet. 

Læs mere om bacheloruddannelsen i Sundhed og Informatik.

Ekstra information / Sidebar