Efteruddannelser – Københavns Universitet

IFSV > Undervisning > Efteruddannelser

Efteruddannelser

Institut for Folkesundhedsvidenskab er hjemsted for følgende efteruddannelser:

Master of Public Health (MPH)

Uddannelsen er 2-årig og består af et års fuldtidsstudier og et års deltidsstudier. Uddannelsen giver viden om forebyggelse og sundhedsfremme og om hvordan man driver sundhedsvæsenet bedst muligt. Uddannelsen giver desuden indsigt i kvantitative og kvalitative forskningsmetoder fra områderne sundhedsforskning, epidemiologi og evalueringsforskning, sociologi og psykologi, organisationsforskning, sundhedsøkonomi og politologi m.fl.

Link til fakultetets side med mere information om uddannelsen

Link til uddannelseshjemmesiden for MPH studerende

Master of Disaster Management (MDMa)

Experience from recent major disasters, changes in the humanitarian field, the changing nature of conflict, and climate change impact all have made it clear that a holistic approach to disasters and crisis management is needed to substantially reduce losses and deal with new challenges the current system seems ill equipped to respond to.

Our ten year long Master of Disaster Management (MDMa) programme takes an inter-disciplinary and intersectoral approach to understand and unpack the complexities and uncertainties associated with disasters. In particular, the programme builds on taking a risk reduction perspective.

The MDMa programme brings a perfect balance of theory and practice. The programme is informed by our research at the Copenhagen Center for Disaster Research, as well as from experts from the field brought in as guest lecturers.

The Master of Disaster Management consists of 60 ECTS earned through four intensive core courses, two elective courses and a thesis.
The programme starts in September and ends in July the following year.

Here is your gateway to a career in the humanitarian/disaster risk reduction sector!
For more information on the programme, please visit- www.mdma.ku.dk

Ekstra information / Sidebar