Peter Lange

Peter Lange

Ingen jobbeskrivelse VIP

Primære forskningsområder

Lungesygdomme med særlig fokus på KOL, astma og lungekræft.

Epidemiologiske studier af naturhistorie herunder risikofaktorer og prognose.

Kliniske studier af effekten af rehabilitering og medicinsk behandling.

Kvalitetssikring af KOL behandlingen og rehabilitering i almen praksis, kommunerne og på hospitalerne.

Aktuel forskning

Medlem af styringsgruppen af Østerbroundersøgelsen

Medlem af Formandskabet for Dansk KOL Register (tidligere NIP- KOL)

Rehabilitering af KOL patienter med basis i Hvidovre Hospitals KOL-rehab kohorte

ID: 33970784