Peter Lange

Peter Lange

Ingen jobbeskrivelse VIP

Kommentarer til publikationsliste

 

Originalartikler i videnskabelige tidsskrifter

 

 

 1. Mortensen J, Lange P, Viskum K. Tuberkulosens profil i København. Ugeskr Læger 1985;147:2488-93

 

 1. Lange P, Mortensen J, Viskum K. Tuberculosis in a developed country. Acta Med Scand 1986;219: 481-87

 

 1. Lange P, Mortensen J, Viskum K. Langtidsfølger efter tal­kumpleurodese. Ugeskr Læger 1987;149: 2246-48

 

 1. Mortensen J, Lange P, Viskum K. Lebenserwartung und Pro­gnose zur Erwerbstä­tigkeit nach Enkrankung an Tuberkulo­se. ­Lebensver­sicherungs Medizin, Diagnose Prognose 1987; 5:149-51

 

 1. Mortensen J, Groth S, Lange P, Rasmussen B, Larsen J, Se­cher NH. Fysisk træningstilstand efter 41 døgns roning på Atlanter­havet. Ugeskr Læger 1987;149: 2851-52

 

 1. Lange P, Groth S, Mortensen J, Jensen G, Schnohr P, Nyboe J, Appleyard M. Lung function is influenced by heavy alcohol ­consumption. Am Rev Respir Dis 1988;137:1119-23

 

 1. Groth S, Mortensen J, Lange P, Munch E, Sørensen PG, Ros­sing N. Functional imaging of the airways by bronchoscinti­graphy, its application in studies of mucociliary clearan­ce. Thorax 1988;43:­360-65

 

 1. Lange P, Mortensen J, Groth S. Lung function 22-35 years after treatment of idiopathic spontaneus pneumothorax with talc poudrage or simple drainage. Thorax 1988;43:­559-561

 

 1. Mortensen J, Groth S, Lange P. Anvendelse af bronkoscinti­grafi ved undersøgelse af terbutalins effekt på den mukociliære clearance hos raske. Ugeskr Læger 1988;150:1­790-92

 

 1. Lange P, Schnohr P, Groth S, Mortensen J, Appleyard M, Jensen G. Medfører helbredsproble­mer rygeophør? Ugeskr Læger 1988;150:­2022-24

 

 1. Lange P, Groth S, Kastrup J, Mortensen J, Appleyard M, Nyboe J, Jensen G, Schnohr P. Diabetes mellitus, plasma glucose and lung function in a cross-sectional population study. Eur Respir J 1989;2:14-19

 

 1. Groth S, Mortensen J, Lange P, Vest S, Rossing N, Swift D. The effect of change in particle number on pulmonary  clearance of aerosolized  99m Tc-DTPA. J Appl Physiol 1989;66:2750-55

 

 1. Mortensen J, Groth S, Lange P, Rossing N. Broncho­scinti­grap­hic visualisa­tion of the acute effect of tobacco exposure and terbutaline in smokers. Eur J Respir Dis 1989;2:721-26

 

 1. Almind M, Lange P, Viskum K. Spontaneous pneumothorax randomly treated with simple drainage, talc pleurodesis or tetracycline pleurodesis. Thorax 1989;44:627-30

 

 1. Lange P, Groth S, Mortensen J, Appleyard M, Nyboe J, Jensen G, Schnohr P. Chronic obstructive lung di­sease in Copen­hagen. Cross-sectional epidemio­logical findings. J Int Med 1989;226:25-32

 

 1. Lange P, Groth S, Mortensen J, Appleyard M, Nyboe J, Jensen G, Schnohr P. The effects of smoking and changes in smoking habits on decline of FEV1. Eur Respir J 1989;­2:811-16

 

 1. Lange P, Groth S, Mortensen J, Appleyard M, Nyboe J, Jensen G, Schnohr P. Decline of FEV1 related to the type of tobacco s­moked and inhala­tion. Thorax 1990;45:22-26

 

 1. Lange P, Groth S, Mortensen J, Appleyard M, Nyboe J, Jensen G, Schnohr P. Diabetes mellitus and ventilatory capacity. A five-year follow-up. Eur Respir J 1990;3:288-92

 

 1. Lange P, Groth S, Mortensen J, Appleyard M, Nyboe J, Jensen G, Schnohr P. Determinants of chronic mucus hypersecretion with special reference to the type of tobacco smoked. Int J Epidemiol 1989;18:882-87

 

 1. Viskum K, Mortensen J, Lange P. Long-term prognosis after talc pleurodesis for spontaneous pneumothorax. Praxis Pneumo­logie 1989;43:105-6

 

 1. Mortensen J, Lange P, Storm HK, Viskum K. Childhood tuber­culosis in a developed country. Eur Respir J 1989;2:985-87

 

 1. Døssing M, Evald T, Lange P, Christensen HR. Effect of theophylline and salbutamol on hepatic drug metabolism. Hum Toxicol 1989;8:225-28

 

 1. Christensen HR, Simonsen K, Lange P, Clementsen P, Kampmann JP, Viskum K. Peep-mask in the treatment of patients with severe irreversible obstructive pulmonary disease are without effect. Eur Respir J 1990;3:267-72

 

 1. Lange P, Nyboe J, Appleyard M, Jensen G, Schnohr P. Ven­tilatory function and chronic mucus hypersecretion as predictors of death from lung cancer. Am Rev Respir Dis 1990;1­41:613-17

 

 1. Lange P, Groth S, Mortensen J, Appleyard M, Nyboe J, Jen­sen G, Schnohr P. Phlegm production in plain cigarette smokers who changed to filter cigarettes or quitted smoking. J Int Med 1990;228:115-120

 

 1. Mortensen J, Lange P, Storm HK, Viskum K. Børnetuberkulose i København i perioden 1975-1985. Ugeskr Læger 1990;152:1­226-8

 

 1. Lange P, Nyboe J, Appleyard M, Jensen G, Schnohr P. Spiro­metric findings and mortality in never-smokers. J Clin Epidemiol 1990;43:867-73

 

 1. Lange P, Nyboe J, Appleyard M, Jensen G, Schnohr P. Relation of ventilatory impairment and of chronic mucus hyperse­cretion to mortality from obstructive lung disease and from all-causes. Thorax 1990;45:579-85

 

 1. Lange P, Balk-Møller S, Viskum K. Observatørvariationen ved røntgen­ologisk bedømmelse af asbestfremkaldte lunge­foran­drin­ger. Ugeskr Læger 1990;152:3524-27

 

 1. Schnohr P, Lange P, Nyboe J, Jensen G, Appleyard M. Medfører rygning en øget grad af ansigts­rynker. Ugeskr Læger 1990;153:660-62

 

 1. Mortensen J, Groth S, Lange P, Hermansen F. Effect of terbutaline on mucociliary clearance in asthmatic and healthy subjects after inhala-tion from metered dose inhaler and dry powder inhaler. Thorax 1991;46:817-23

 

 1. Mortensen J, Jensen C, Groth S, Lange P. The ef­fect of forced expirations on mucociliary clearance. Clin Physiol 1991;11:439-50

 

 1. Evald T, Keittelman S, Sindrup JH, Lange P. The effects of inhaled terbutaline on FEV-1, FVC, dyspnoea and walking distance in patients with chronic obstructive lung disease. Respiratory Medicine 1992; 86:93-6

 

 1. Lange P, Nyboe J, Jensen G, Schnohr P, Appleyard M. Ventila­tory function impairment and risk of cardiovascular death and fatal or non-fatal myocardial infarction. Eur Respir J 1991;4:1080-87

 

 1. Lange P, Groth S, Mortensen J, Nyboe J, Appleyard M, Jensen G, Schnohr P. Forskellige slags af røgtobak og udvikling af kronisk obstruktiv lungesyg­dom. Ugeskr Læger 1991;153:2742-5

 

 1. Lange P, Nyboe J, Jensen G, Schnohr P, Appleyard M. Relation of the type of tobacco and inhalation pattern to pulmonary and total mortality. Eur Respir J 1992;5:1111-7

 

 1. Lange P, Nyboe J, Jensen G, Schnohr P, Appleyard M. Tobak, lungekræft og kronisk obstruktiv lungesyg­dom. Ugeskr Læger 1993;155:2333-7

 

 1. Mortensen J, Lange P, Groth S, Kristensen B. Lung mucocili­ary clearance. Eur J Nuclear Medicine 1994;21:953-61

 

 1. Ulrik CS, Lange P. Lung function decline in subjects with bronchial asthma: a 5-year follow-up study. Am J Respir Crit Care Med 1994;150:629-34

 

 1. Lange P, Schnohr P. The relation between facial wrinkling and airways obstruction. Int J Dermatol 1994;33:123-6

 

 1. Lange P, Vestbo J, Nyboe J. Risk factors for death and hospitalisation from pneumonia. Eur Respir J 1995;8:1694-98

 

 1. Schnohr P, Lange P, Nyboe J, Appleyard G, Jensen G. Gray hair, baldness and risk of myocardial infarction. Am J Cardiol 1995;130:1003-10

 

 1. Prescott E, Lange P, Vestbo J. Chronic mucus hypersecretion in COPD and death from pulmonary infection. Eur Respir  J 1995;8:1333-8

 

 1. Vestbo J, Lange P, Prescott E. Chronic mucus hypersecretion and decline of FEV1. Am J Respir Crit Care Med 1996;153:1530-5

 

 1. Lange P, Vestbo J, Ulrik CS. Mortality in adults with self-reported asthma. Lancet 1996;347:1285-89

 

 1. Prescott E, Lange P, Vestbo J. Gender differences in asthma hospitalization, but not in the prevalence of self-reported asthma .Thorax 1997;52:287-89

 

 1. Prescott E, Bjerg AM, Andersen PK , Lange P, Vestbo J. Gender differences in smoking effects on lung function and risk of hospitalisation from chronic obstructive lung disease. Eur Respir J 1997;10:822-27

 

 1. Lange P, Vestbo J, Nyboe J. Riskofaktorer for død og indlæggelse som følge af lungebetændel­se. Ugeskr Læger 1997;159:956-9

 

 1. Lange P, Ulrik CS, Vestbo J. Dødelighed hos personer med selvrapporteret astma. Ugeskr Læger 1997;159:4516-20

 

 1. Prescott E, Lange P, Vestbo J. Kronisk ekspektoration og risiko for død ved kronisk obstruktiv lungesygdom. Ugeskr Læger 1996;158:6456-60

 

 1. Prescott E, Osler M, Andersen PK, Bjerg A, Hein HO, Johnsen KB, Lange P, Schnohr P, Vestbo J. Mortality in women and men in relation to smoking. Int J Epidemiol 1998;27:27-32

 

 1. Prescott E, Osler M, Andersen PK, Bjerg A, Hein HO, Johnsen KB, Lange P, Schnohr P, Vestbo J. Has risk asociated with smoking increased? Results from the Copenhagen center for Prospective Population Studies . Int J Epidemiol 1997;26:1214-18

 

 1. Ringbæk T, Lange P, Borgeskov S, Viskum K. Den diagnostiske proces hos patienter mistænkt for lungekræft. Ugeskr Læger 1998; 160: 166-9

 

 1. Ringbæk T, Lange P, Borgeskov S, Viskum K. Den terapeutiske og prognostiske forløb hos patienter mistænkt for lungekræft. Ugeskr Læger 1998;160:170-5

 

 1. Schnohr P, Nyboe J, Lange P, Jensen G. Longevity and gray hair, baldness, facial wrinkles, and arcus senilis in 13,000 men and women in Copenhagen. J Geront 1998;53:347-350

 

 1. Prescott E, Osler M, Andersen PK, Bjerg A, Hein HO, Johnsen KB, Lange P, Schnohr P, Vestbo J. Gender and smoking related risk of lung cancer. Epide­mio­lo­gy 1998;9:79-83

 

 1. Prescott E, Osler M, Andersen PK, Lange P, Vestbo J. A sensitivity analysis of secular trends in risk factors and mortality based on cohorts studies. Epidemiology 1999;10:176-80

 

 1. Dahl M, Tybjærg-Hansen A, Wittrup HH, Lange P, Nordestgaard BG. Cystic fibrosis delta F508 heterozygotes, smoking, and reproduction: studies of 9141 individuals from a general population sample.  Genomics 1998;50:89-96

 

 1. Lange P, Parner J, Vestbo J, Jensen G, Schnohr P. A 15-yr follow-up of ventilatory function in adults with asthma. N Engl J Med 1998; 339:1194-1200

 

 1. Prescott E, Lange P, Vestbo J. Socioeconomic status, lung function and admision to hospital for COPD. Results from the Copenhagen City Heart Study. Eur Respir J 1999;13:1109-14

 

 1. Vestbo J, Prescott E, Lange P, Schnohr P, Jensen G. Vital prognosis after hospitalisation from COPD. Respir Med 1998;92:27-32

 

 1. Ringbæk T, Lange P, Borgeskov S, Viskum K. Diagnostic and therapeutic process and the prognosis in 467 patients with suspected lung cancer.  Scand Cardiovasc J 1999;33:337-43

 

 1. Dahl M, Tybjærg-Hansen A,  Lange P, Nordestgaard BG DeltaF508 heterozygosity in cystic fibrosis and susceptibility to asthma. Lancet 1998;31:1911-13

 

 1. Clementsen P, Farholt S, Permin H, Lange P, Stahl Skov P, Norn S. Clamydia pneumoniae and chronic pulmonary disease: bronchial biopsies and specific serum antibodies in patients and controls. Inflamm Res 2000, supplement 1:S37-S38

 

 1. Ringbæk T, Lange P, Viskum K. Compliance with long term oxygen therapy. Respiratory Medicine 1999;93:333-7

 

 1. Mosbech H, Hansen CV, Steensen M, Poulsen LK, Johnsen C, Hillingsøe J, Lange P. Støvmideallergener og mideallergi i københavnske boliger. Ugeskr Læger 1999; 161:419-23

 

 1. Dahl M, Tybjærg-Hansen A, Lange P, Nordestgaard BG. Bærere af cystisk fibrose har øget risiko for astma. Ugeskr Læger 1999;161:4507-9

 

 1. 68.          Vestbo J, Sorensen T, Lange P, Torre P, Viskum K. Effect of inhaled budesonide on decline of lung function in mild to moderate COPD. Lancet 1999;353:1819-23

 

 1. Lange P, Parner J,  Vestbo J, Schnohr P, Jensen G. Forløb af lungefunktion hos voksne med astma. Østerbroundersøgelsen. Ugeskr Læger 2000;162:487-90

 

 1. Schnohr P, Parner J, Lange P. Mortality in joggers – the Copenhagen City Heart Study. BMJ 2000;321:602-3

 

 1. Landbo C, Prescott E, Almdahl T, Lange P, Vestbo J.  Prognostic value of nutritional status in obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1999;180:1856-61

 

 1. Dahl M, Nordestgaard B, Lange P, Vestbo J, Tybjærg-Hansen A. Molecular diagnosis of intermediate and severe alfa-1-antitrypsin deficiency. Clin Chemistry 2001;47:56-62

 

 1. Dahl M, Tybjærg-Hansen A , , Lange P, Vestbo J, Nordestgaard B. Elevated plasma fibrinogen associated with reduced pulmonary function and increased risk of chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Medicine 2001;164:1008-11

 

 1. Dahl M, Nordestgaard B,  Lange P, Tybjærg-Hansen A. 15 year follow-up of pulmonary function in cystic fibrosis deltaF508 heterozygotes. J All Clin Immunol 2001;107:818-23

 

 1. Sidenius K, Lange P, Viskum K, Madsen F, Søes Pedersen U, Munch E. Accuracy of recorded asthma deaths in Denmark for a 12-month period 1994-95. Respir Med 2000;94:373-77

 

 1. Truelsen T, Prescott E, Lange P, Schnohr P, Boysen G. Lung function and risk of fatal and nonfatal stroke. Int J Epidemiol 2001;30:145-151

 

 1. Hansen FE, Rappeport Y, Vestbo J, Lange P. Increased prevalence and severity of asthma in young adults in Copenhagen. Thorax 2000;55:833-6

 

 1. Ringbæk T, Brøndum E, Hemmingsen L, Lybeck K, Lange P. Effekt af rehabilitering hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom. Ugeskr Læger 2000;162:498-501

 

 1. Vestbo J, Sorensen T, Lange P, Torre P, Viskum K. Langtidsvirkningen af inhaleret budesonid hos patienter med mild og moderat kronisk obstruktiv lungesygdom. Ugeskr Læger 2000;162:493-97

 

 1. Ringbæk T, Lange P, Viskum K. Geographical variations in long term oxygen therapy in Denmark. Chest 2001;119:1711-1716

 

 1. Lange P, Parner J, Prescott E, Ulrik CS, Vestbo J. Exogenous female sex steroid hormones and risk of asthma and asthma-like symptoms: a cross sectional study of general population. Thorax 2001;56:613-616

 

 1. Godtfredsen NS, Lange P, Prescott E, Osler M, Vestbo J.  Development of asthma in relation to smoking cessation. Eur Respir J 2001;18:549-54

 

 1. Ringbæk T, Lange P, Viskum K. Are patients on long term oxygen therapy followed up properly? Data from the Danish Oxygen Register. J Int Med 2001;250:131-36

 

 1. Prescott E, Almdahl T, Mikkelsen KL,  Landbo CT, Vestbo J, Lange P.  Prognostic value of weight change in chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 2002;20:539-44

 

 1. Dahl M, Tybjærg-Hansen A, Lange P, Vestbo J, Nordestgaard B. Change in lung function and COPD morbidity in alfa-1-antitrypsin  MZ heterozygotes: A longitudinal study of the general population. Ann Intern Med 2002;136:270-9

 

 1. Ringbæk T, Lange P, Viskum K. Does long term oxygen therapy reduce hospitalisation in hypoxaemic chronic obstructive pulmonary disease ? Eur Respir J 2002;20:38-42

 

 1. 87.          Vestbo J, Lange P. Can GOLD Stage 0 provide information of prognostic value in chronic obstructive pulmonary disease ? Am J Respir Crit Care Med 2002;166:329-332

 

 1. 88.          Lange P, Parner J, Jensen G, Schnohr P. A longitudinal study of lung function in diabetes. Eur Respir J 2002;20:1406-12

 

 1. 89.          Brøndum E, Lange P, Vestbo J. Teenagere med asthma. Ugeskr Læger 2002;164:5519-22

 

 1. 90.          Buch P, Friberg J, Scharling H, Lange P, Prescott E. Reduced lung function and risk of atrial fibrillation in The Copenhagen City Heart Study. Eur Respir J 2003;21:1012-16

 

 1. Pistelli R, Lange P, Miller DL. Determinants of prognosis of COPD in the elderly. Eur Respir J (Suppl) 2003;40:10s-40s

 

 1. 92.          Lange P, Parner J, Prescott E, Vestbo J. Chronic bronchitis on the elderly population. Age and ageing 2003;32:636-42

 

 1. Ringbæk T, Lange P, Viskum K. BMI and oral glucocorticoids as predictore of prognosis in COPD patients on long-term oxygen therapy. Chronic Respiratory Disease 2004;1:71-8

 

 1. Lange P, Brondum E, Bolton S, Martinez G, Rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Ugeskr Læger 2005;17;167:274-9

 

 1. Ringbaek T, Lange P, Outdoor activity and performance status as predictors of survival in hypoxaemic chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Clin Rehabil 2005;19:331-8

 

 1. Ringbaek T, Lange P, The impact of the Danish Oxygen Register on adherence to guidelines for longterm oxygen theraphy in COPD patients. Respir Med 2006;100:218-25

 

 1. Juul K, Tybjaerg-Hansen A, Mortensen J, Lange P, Vestbo J, Nordestgaard BG, Factor V leiden homozygosity, dyspnea, and reduced pulmonary function. Arch Intern Med 2005;26;165:2032-6

 

 1. Dahl M, Tybjaerg-Hansen A, Lange P, Nordestgaard BG, Asthma and CORP ind cystic fibrosis intron-8 5T carries. A population-based study. Respir Res 2005:9;6:113

 

 1. Ringbaek T, Fabricius P, Lange P, The effect of home oxygen therapy on hospitalisation in moderate hypoxaemic COPD. Chron Respir Dis 2005:2;107-8

 

 1. Lange P, Rasmussen L, Said NM, Ravholt MM, Measurement of lung function in patients admitted to hospital with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease or asthma. Ugeskr Laeger 2005:28;167:4563-6

 

 1. Vestbo J, Prescott E, Almdal T, Dahl M, Nordestgaard BG, Andersen T, Sorensen TI, Lange P, Body mass, fat-free body mass, and prognosis in patients with chronic obstructive pulmonary disease from a random population sample: findings from the Copenhagen City Heart Study. Am J Respir Crit Care Med 2006:1;173:79-83

 

 1. Juul K, Tybjaerg-Hansen A, Marklund S, Lange P, Nordestgaard BG, Genetically increased antioxidative protection and decreased chronic obstructive pulmonary disease.Am J Respir Crit Care Med 2006:15;173:858-64

 

 1. Lange P, Scharling H, Ulrik CS, Vestbo J, Inhaled corticosteroids and decline of lung function in community residents with astma. Thorax 2006:61:93-4

 

 1. Schnohr P, Lange P, Scharling H, Jensen JS, Long-term physical activity in leisure time and moretality frem coronary heart diseas, stroke, respiratory diseases, and cancer. The Copenhagen City Heart Study. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2006:13:173-9

 

 1. Barnett AH, Dreyer M, Lange P, Serdarevic-Pehar M, An open, randomised, parallel-group study to compare the efficacy and safety profile of inhaled human insulin (Exubera) with metformin as adjunctive therapy in patients with type 2 diabetes poorly controlled on a sulfonylurea. Diabetes Care 2006:29:1282-7

 

 1. Garcia-Aymerich J, Lange P, Benet M, Schnohr P, Auto JM, Regular physical activity reduces hospital admission and mortality in chronic obstructive pulmonary disease: a population-based cohort study. Thorax 2006;61:772-78

 

 1. Jensen HH, Godtfredsen NS, Lange P, Vestbo J, Potential misclassification of causes of death from COPD in a Danish population study. Eur Respir J 2006;28:781-5.

 

 1. Løkke A, Lange P, Scharling H, Fabricius P, Vestbo J, Developing CORD – a 25 years follow-up study of the general population. Thorax 2006; 61:935-9.

 

 1. Løkke A, Lange P, Scharling H, Fabricius P, Vestbo J. Udvikling af KOL I København –resultater fra Østerbroundersøgelsen. Ugeskr Læger 2006;168:4422-4.

 

 1. Fabricius P, Scharling H, Lokke A, Lange P, Vestbo J. Exhaled CO, a predictor of lung function? Respir Med. 2007; 101:581-6.

 

 1. 111.        Bilde L, Rud Svenning A, Dollerup J,Baekke Borgeskov H, Lange P. The cost of treating patients with COPD in Denmark - A population study of COPD patients compared with non-COPD controls. Respir Med 2007;101:539

 

 1. 112.        Barnett AH, Dreyer M, Lange P, Sendarevic Pehar M. An open, randomized, parallel-group study to compare the efficacy and safety profile of inhaled human insulin (exubera) with glibenclamide as adjunctive therapy in patients with type 2 diabetes poorly controlled on metformin. Diabetes Care. 2006;29:1818-25.

 

 1. 113.        Dahl M, Vestbo J, Lange P, Tybjaerg-Hansen A, Nordestgaard B, C-reactive protein is a strong predictor of prognosis in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 2007;175:250-5

 

 1. 114.        Lange P, Rasmussen FV, Borgeskov H, Dollerup J, Jensen MS, Roslind K, Nielsen LM, Quality of COPD care in general practice in Denmark – The KVASIMODO study. Prim Respir Care J 2007;16:174-81

 

 1. Garcia-Aymerich J, Lange P, Benet M, Schnohr P, Auto JM, Regular physical activity modifies smoking-related lung function decline and reduces risk of COPD. A Population based COHORT study. Am J Respir Crit Care Med 2007;175:458-63.

 

 1. Backer V, Ulrik CS, Harving H, Lange P, Søes-Petersen U, Plaschke P, Management of asthma in adults: Do the patients get what they need – and want ? Allergy Asthma Proc 2007;28:375-81.

 

 1. Ulrik CS, Backer V, Søes-Petersen U, Lange P, Harving H, Plaschke P, The patient's perspective: adherence or non-adherence to asthma controller therapy ? J of Asthma 2006;43:701-4

 

 1. Ringbæk T, Brøndum E, Bolton S, Martinez G, Lange P. Rehabilitering af patienter med KOL: 12 –måneders effekten af et 7-ugers program. Ugeskr Læger 2007;169:1572-6

 

 1. Petersen AM, Penkowa M, Iversen M, Frydelund-Larsen L, Andersen JL, Mortensen J, Lange P, Pedersen BK. Elevated levels of IL-18 in plasma and skeletal muscle in chronic obstructive pulmonary disease. Lung 2007;185:161-71

 

 1. Møgelvang R, Goetze JP, Schnohr P, Lange P, Rehfeld JF, Jensen JS. Discriminationg between cardiac and pulmonary dysfunction in the general population with dyspnea by plasma pro-B-type natriretic peptide. Am J Coll Cardiol 2007;50:1694-701

 

 

 1. 121.        Løkke A, Fabricius PG, Vestbo J,Marrot JL, Lange P Forekomst af kronisk obstruktiv lungelidelse i København. Resultater af Østerbroundersøgelsen Ugeskr.Læger 2007;169:3956-3960.

 

 1. Ringbæk T, Nielsen LL, Admasu H, Lange P. Udgående hospital til patienter med eksacerbation i kronisk obstruktiv lungesygdom. Ugeskr. Læger 2008;170:

 

 1. 123.        Ulrik CS, Lange P, Plaschke PP, Backer V, Søes-Petersen U, Harving H. Kvaliteten af astmabehandling i Danmark. Ugeskr. Læger 2008;170:4.

 

 1. 124.        Ringbæk T, Brøndum E, Bolton S, Martinez G, Lange P. Rehabilitation in COPD: the long-term effect of a supervised 7-week program succeeded by a self-monitored walking program. Chron Respir Dis 2008;5:75-80

 

 1. 125.        Miller M, Pedersen OF, Lange P, Vestbo J. Improved survival prediction  from lung function data in a large population sample. Respir Med 2009;103:442-8

 

 1. 126.        Larsen MV, Janner JH, Nielsen SD, Friis-Møller A, RingbaekT, Lange P.  Bacteriology in acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease in patients admitted to hospital. Scand J Infect Dis. 2009;41:26-32.

 

 1. Lange P, Rasmussen FV, Borgeskov H, Dollerup J, Jensen MS, Roslind K, Nielsen LM, Kvaliteten af KOL behandling I almen praksis. Ugeskr Læger  2008;170:2669-71

 

 1. Garcia-Aymerich J, Lange P, Serra I, Scnohr P. Time-dependent confounding in the study of the effects of regular physical activity in chronic obstructive pulmonary disease: an application of the marginal structural model..Ann Epidemiol. 2008;18:775-83.

 

 1. Ringbæk T, Brøndum E, Martinez G, Lange P, EuroQoL in assessment of the effect of pulmonary rehabilitation COPD patients. Respir Med 2008;102:1563-7.

 

 1. Ulrik C, Søes- Pedersen U, Bakker V, Lange P, Harving H, Plaschke P. Disease variability in asthma: how do the patients respond?--and why? J Asthma. 2008;45:507-11.

 

 1. 131.        Benfield T, Lange P, Vestbo J. COPD stage and risk of hospitalization for infectious disease. Chest 2008;134:46-53.

 

 1. Browatzki A, Ulrik CS, Lange P. Prevalence and severity of self-reported asthma in young Danish adults over 3 decades. Eur Respir J 2009;34:1046-51.

 

 1. Lange P, ,Andersen KK, Munch E, Sørensen TB, Dollerup J, Kassø K, Larsen HB, Dahl R. Quality of  COPD care in hospital outpatients clinics in Denmark: The Kolibri study. Respiratory Medicine 2009;103:1657-62.

 

 1. Lange P, Marott J, Jensen JS, Møgelvang R, Vestbo J. Cardiovascular Morbidity in COPD. J COPD; 2010; 7:5-10.

 

 1. Ringbæk T, Martinez G, Brøndum E, Thøgersen J, Lange P, Morgan M, Shuttle walking test as predictor of survival in COPD patients enrolled in a rehabilitation programme. J Cardiopulm Rehab Prev 2010;30:47-52.

 

 1. Thomsen RW, Lange P, Hellqvist B, Frausing E, Bartels P, Krog BR, Hansen A, Buck D, Bunk AE. Predictive values of discharge diagnoses of acute COPD, pneumonia, and respiratory failure for presence of COPD in the Danish National Patient Registry: Validation of more than 3,000 hospitalization episodes. Respir Med 2011;105:1063-8.

 

 1. 137.        Baughman P, Hnizdo E, Lange P, Marott J. Health outcomes associated with lung function decline and Respiratory Symptoms in a community cohort. COPD 2011; 103-13

 

 1. Dahl M, Vestbo J, Lange P, Zacho J, Tybjærg-Hansen A, Nordestgaard BG. C-reactive protein and COPD: a mendelian randomisation approach. Thorax 2011;66:197-204

 

 1. Ringbaek T, Martinez G, Durakovic A, Thøgersen J, Midjord AK, Jensen D, Lange P. Vitamin D status in patients with COPD who participate in pulmonary rehabilitation (PR): characteristics and effects of PR. J Cardiopulm Rehab Prev 2011;31:261-7

 

 1. Fabricius P, Løkke A, Marott J, Vestbo J, Lange P. Prevalence of COPD in Copenhagen. Respiratory Medicine 2011;105:410-7.

 

 1. 141.        Maio S, Sherrill DL, MacNee W, Lange P et al. The ERS/ELF spirometry event: a unique form of screening for airway obstruction. European Respiratory Journal (accepted)

 

 1. Kornum JB, Sværke C, Thomsen RW, Lange P, Sørensen HT. Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Cancer: A Danish nationwide cohort study (submitted)

 

 1. Puhan M, Garcia-Aymerich J, Hansell N, Lange P et al. Prediction of mortality to support treatment decisions in subjects with COPD: an individual patient data analysis of 10 cohorts. (submitted)

 

 1. Rinbæk T, Lange P, Martinez G.. The effect of pulmonary rehabilitation in COPD patients. A comparison of the assessment of quality of life with CAT, CCQ, and SGRQ. (submitted)

 

 1. Lange P, Marott JL, Ingebrigtsen T, Dahl M, Vestbo J, Nordestgaard B. The need for ressorces for diagnosis, treatment and rehabilitation for people with COPD in the capital region of Copenhagen. (submitted).

 

 1. 146.        Løkke A,  Marott JL, Mortensen J, Ingebrigtsen T, Dahl M, Nordestgaard B, Lange P. Normal values for spirometry in Denmark. (submitted)

 

 1. 147.        Baughman P, Hnizdo E, Lange P, Marott J. Lung function decline as predictor of long term prognosis in COPD. (submitted)

 

 1. Clark A, Strandberg-Larsen K, Lange P, Prescott E, Roed NH.  Psychosocial risk factors and hospitalisation with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: a prospective cohort study (submitted)

 

 1. Roed NH, Clark A, Strandberg-Larsen K, Lange P, Diderichsen F,.  Psychosocial risk factors and risk and prognosis of asthma (submitted)

 

 

 

Oversigtsartikler

 

1.       Lange P, Groth S, Mortensen J. Alkohol og lungesygdomme. Ugeskr Læger 1988;150:837-9

 

2.       Mortensen J, Groth S, Lange P, Rossing N. Lungernes  mukoci­liære clearance. Kliniske aspekter og interventions­muligheder. Ugeskr Læger 1988;150:1775-78

 

3.       Lange P, Groth S, Mortensen J. Værdien af rygeophør som sekundær prævention ved ikke-maligne lidelser. Ugeskr Læger 1988;150:2024-26

 

4.       Viskum K, Almind M, Lange P. Idiopathic spontaneous pneumot­horax. Present knowledge and recommendations for treatment. Revista medico-chirurgica 1989;93:633-37

 

5.       Lange P, Balk-Møller S. Asbestfremkaldte lungesygdomme. Ugeskr Læger 1990;152:3520-24

 

6.       Vestbo J, Lange P. Forceret ekspiratorisk volumen i 1 sekund -et respira­tionsfysiologisk mål af væsentlig prognostisk værdi. Ugeskr Læger 1991;153:2292-5

 

7.       Lange P. Relation of chronic mucus hypersecretion to morbidity and mortality. Eur Respir Rev 1992;2:270-272

 

8.       Vestbo J, Lange P, Andersen M. Beta-2-agonister: er de farlige?  Ugeskr Læger 1992;154:2442-4

 

9.       Vestbo J, Lange P. Ekspektoration - et undervurderet symptom? Ugeskrift for Læger 1993;155:3100-3

 

10.     Vestbo J, Lange P. Pneumoni (i serien infektionssygdomme). Månedsskrift for praktisk Lægegerning 1993;917-24

 

11.     Lange P. Corticosteroids in chronic obstructive lung disease. Eur Respir Rev 1995;5,31:335-338

 

12.     Ringbæk T, Lange P. Reversibilitetstest ved bronkial obstruktion. Ugeskr Læger 1994;156:7185-8

 

13.     Vestbo J, Lange P. Beta-2-agonister: var de alligevel ikke farlige? Ugeskr Læger 1994;156:5882-3

 

14.     Lange P, Vestbo J. Steroider og obstruktiv lungesygdom. Månedsskrift for praktisk Lægegerning 1995;73:915-19

 

15.     Lange P, Vestbo J. Fluticason- et nyt inhalationssteroid til behandling af asthma bronchiale. Ugeskrift for Læger 1996;158:439-444

 

16.     Samet J, Lange P. Longitudinal analyses of active and passive smoking. Am J Respir Crit Care Med 1996;154:S257-S265

 

17.     Ringbæk T, Lange P, Viskum K. Flydende ilt til anvendelse i hjemmet. Ugeskr Læger 1996;158:2279-2280

 

18.     Ringbæk T, Phanareth K, Lange P. Beta-2-agonister og antikolinergika. Inhalationsbehandling med beta2-agonister og anti­cholinergika ved akut forværring af asthma og kronisk obstruktiv lungesyg­dom.  Ugeskrift Læger 1996;158:5957-5962

 

19.     Mortensen J, Lange P, Groth S. Lungefunktionsundersøgelser. Ugeskr Læger 1997; 159:6499-503

 

 1. Ringbæk T, Lange P, Viskum K. Flydende ilt til kroniske iltbrugere. Ordinationsmønster og anvendelse på baggrund af 1,5 års erfaring (Ugeskr Læger, i trykken)

 

 1. Lange P. Prognosis of adult asthma. Monaldi archives of Chest Dis 1999;54:50-2.

 

 1. Lange P. Long-term prognosis of adult astma. The Copenhagen experience. Critical care international 1999;9:8-9.

 

 1. Vestbo J, Lange P. Behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom i stabil fase med inhaleret kortikosteroid. Ugeskrift Læger 2000;162:520-23.

 

 1. Dalsgard OJ, Vestbo, Lange P. Glukokortikoidbehandling ved eksacerbation i kronisk obstruktiv lungesygdom. Ugeskr Læger 2000; 162:529-32.

 

 1. Lange P, Vestbo J.  Asthma og kronisk obstruktiv lungesygdom. Ugeskr læger 2000;162:475.

 

 1. Lorentzen M, Vestbo J, Lange P. Er fedme og overvægt risikofaktorer for asthma ? Ugeskr Læger 2001;163:4999-5003

 

 1. Lange P. Prognosis of asthma. International review of asthma 2000;2:46-53.

 

 1. Lange P, Vestbo J. Lung cancer. European Respiratory Monograph 2000;15:92-104.

 

 1. Holst Pedersen J, Hirsh FR, Pilegaard HK, Krasnik M, Andersen KB, Iversen M, Lange P, Vestbo J, Olsen JH. Screening for lungekræft - klaringsrapport. Ugeskrift for læger 2000;suppl 4.

 

 1. Hansen EF, Lange P, Vestbo J. Global strategi for kronisk obstruktiv lungesygdom. Ugeskr Læger 2001;163:4599-60.

 

 1. Ulrik CS, Lange P. Tobaksrygning og astma. Ugeskr Læger 2002;164:891-5.

 

 1. Ulrik CS, Lange P. Cigarette smoking and asthma. Monaldi Arch Chest Dis 2001;56:349-53.

 

 1. Vestbo J, Lange P, Hansen EF. International KOL dag. Ugeskr Læger 2002;164:5510.

 

 1. Lange P, Ulrik CS. Åndenød. Månedsskrift for praktisk lægegerning 2002;80:665-9.

 

 1. Thirstrup S, Lange P. Tiotropium – et nyt langtidsvirkende antikolinergikum. Ugeskr Læger 2003;165:2279-83

 

 1. Fabricius P, Lange P. Kost og lungekræft. Ugeskr Læger 2003;165:3234-37.

 

 1. Lange P, Ulrik CS. Asthma hos ældre.Nordisk Ger 2003;3:38-43.

 

 1. Fabricius P, Lange P. Diet and Lung cancer. Monaldi Arch Chest Dis;2003:59:207-11.

 

 1. Lange P. Rehabilitering af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom. Månedsskrift for praktisk lægegerning 2004;82:675-80

 

 1. Ulrik CS, Lange P. Rehabilitering af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom. Ugeskr Læger 2004;166:1114.

 

 1. Juel K, Døssing M, Hansen EF, Lange P. Kronisk obstruktiv lungesygdom –en overset folkesygdom.Ugeskr Læger 2004;166:1308-10.

 

 1. Brasholt M, Hansen EF, Lange P, Non-invasive ventilation in acute axacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. Ugeskr Laeger 2006:6;166:4577-81

 

 1. Pfeifer AK, Lange P, Pulmonary consequences of marijuana smoking. Ugeskr Laeger 2006;1;168:1743-6

 

 1. Lange P. Antibiotika ved KOL exacerbation. Ugeskr Laeger 2007;169:1780-2

 

 1. Lange P. Cannabis and the lung. Thorax 2007;62:1036-7

 

 1. Ringbæk T, Lange P, Mogensen T, Fezi S. Iltbehandling ved akut eksacerbation af kronisk obstruktiv lungesygdom. Ugeskrift Læger 2008;170:1634-38.

 

 1. Lange P. COPD and the risk of infection. Pulm Allerg Pol 2009;77:284-8.

 

 1. Lange P.  Kronisk obstruktiv lungesygdom. Månedsskrift for praktisk lægegerning 2011;89:209-22.

 

 1. Lange P, Ulrik CS. Patienten med åndenød. Månedsskrift for praktisk lægegerning 2010 (i trykken: inviteret artikel).

 

 1. Kjeldgaard P, Ringbæk T, Lange P. Iltbehandling af KOL patienter med anstrengelsesudløst hypksæmi. Ugeskr Læger 2011 173;1635-40

 

 1. Lange P. Spirometric findings and mortality . Thorax 2011; 66:1-2.

 

 1. Ulrik CS, Lange P. Targeting small airways in asthma. Clin Respir J 2011;5: 125-30

 

 


ID: 33970784