Jeanette Bresson Ladegaard Knox

Jeanette Bresson Ladegaard Knox

Lektor

Primære forskningsområder

Medicinsk etik, især klinisk etik

Humanistisk sundhedsforskning, især udvikling af en humanistisk, filosofisk og æstetisk tilgang til medicin

Narrativ medicin

Personlig medicin

Begreber af særlig interesse:

Døden, dødelighed, selvet, væren, tid, sårbarhed, kreativitet, livskunst og dialog.

 

Aktuel forskning

Forskningsprojekt Januar 2016-December 2018 (støttet af Knæk Cancer Pulje, Kræftens Bekæmpelse):

Senfølger og 'Survivorship': At være i livet efter kræft?

Når man bliver erklæret kræftfri, får man ofte mærkatet "kræftoverlever" på sig. Sammen med det følger ofte en tavs antagelse om, at man er kommet sig og har fortsat sit liv, hvor det blev sluppet, da diagnosen blev stillet. Flere studier viser imidlertid, at det er stærkt problematisk at vende tilbage til status quo og svært at finde fodfæste i sit liv som overlever.

At have stået ansigt til ansigt med sin egen dødelighed og livets umiskendelige skrøbelighed ryster og forandrer de fleste mennesker. Denne grundrystelse kaster mange store, komplekse spørgsmål om livets mening af sig og bør betragtes som en alvorlig senfølge. Alligevel gør man for det meste ikke noget ved den i rehabiliteringsforløbet efter kræft.

Forskningsprojektet ønsker at bruge en filosofisk fortolkningsramme til at tydeliggøre og analysere de overlevendes eksistentielle situation og moralske udfordringer, som deres kræfterfaring har skabt. Det undersøger således ikkede sociale, psykologiske eller fysiske senfølger af kræft-erfaringen. En dybere indsigt i deres tilværelsesforståelse efter kræft giver mulighed for at forbedre den hjælp, man kan give, efter behandlingen er afsluttet.

 

Forskningsprojekt, September 2017-Marts 2022 (Semper Aude bevilling til Professor Mette Nordahl Svendsen fra CarlsbergFondet): Forsknings- og etisk laboratorium koordinator i projektet 'Personalized Medicine in the Danish Welfare State' (MeInWe). Se link:

http://meinwe.ku.dk

ID: 35362427