Jeanette Bresson Ladegaard Knox

Jeanette Bresson Ladegaard Knox

Seniorforsker

Uddannelse

Filosofi (PhD), Københavns Universitet

Yderligere akademiske grader i Teatervidenskab og Religionsvidenskab, Københavns Universitet. Videreuddannelse i Filosofisk Praksis fra Oslo Universitet og Norsk Selskab for Filosofisk Praksis. Certificeret Sokratisk Dialog Facilitator, Norsk Selskab for Filosofisk Praksis.

Inden Jeanette kom til Sundhedstjenesteforskning på SUND/KU underviste hun i en lang årerække på universiteter (især på Københavns Universitet, DIS og St. Olaf College i USA) samt på professionshøjskoler (især på SUND/Kleo UCC). Sideløbende arbejdede hun med selvstændige forskningsprojekter, især på det sundhedsfaglige område og har i flere omgange været tilknyttet forskningscentre (Center for Etik og Ret/KU og Søren Kierkegaards Forskningscenter/KU). Hun har tidligere arbejdet som dramaturg og sceneinstruktørassistent i et amerikansk baseret teaterkompagni i Paris og som rådgiver i PsykiatriFonden.

 

Tilknytninger

Medlem af Klinisk Etisk Komité for Pædiatri, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet (2012-)

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Selskab for Klinisk Etik (2020- ; 2012-2018, næstformand 2014-2018)

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Selskab for Filosofisk Praksis (2006-2018, formand 2011-2018)

Medlem af Styregruppen for PROSPER (Precision Symtom Care Research Network, Rigshospitalet (2023- ) 

Medlem af Styregruppen for Nordic Network for Narratives in Medicine (2016-)

Medlem af Styregruppen for Nordic Network of Kierkegaard Research (2011-2016)

 

Forskningsophold og studieture efter 1998

Pilotprojekt med professor Rita Charon om Sokratisk dialog med læger og andet sundhedspersonale (igangværende). Department of Medical Humanities and Ethics (The Narrative Medicine Program), the Vagelos College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York City, USA - 2019

Forskningsophold på Department of Medical Humanities and Ethics (The Narrative Medicine Program), the Vagelos College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York City, USA - 2018

Forskningsophold på Department of Medical Humanities, Free University of Amsterdam (VUmc), Holland - 2014

Forskningsophold på Department of Anthropology, University of Southern California, USA - 2014

Studietur til Center for Biomedical Ethics & Humanities, University of Virginia, VA og Center for Clinical Ethics samt forskning på Bioethics Research Library, begge på Georgetown University, Washington D. C., USA – 2010

Studietur til The Ethics Committee, the University of Minnesota Medical Center/Fairview & Center for Bioethics, University of Minnesota, USA - 2006.

Studietur til Center for Bioethics, Columbia University, New York; Center for Bioethics, University of Pennsylvania; Center for Clinical Ethics og The Kennedy Institute of Ethics, Georgetown University, Washington D.C., USA - 2003.

Fellowship til The Kierkegaard Library, St. Olaf College, MN, USA - 1999.

 

Udvalgte publikationer

Bøger

 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard (eds.): The Arts in Philosophical Practice: Perspectives, Prospects and Practices. Anthology accepted for publication by Lexington Publishers NYC. Expected in 2024.
 • Di Nucci, Thybo Jensen & Knox (reds): 8 cases i medicinsk etik. Munksgaard, 2020.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: Requiem for the Living, a collection of poems. No Frills Buffalo Publishing, 2018.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: Thinking in Action, Re-thinking Life. Socratic Dialogue with People in Cancer Rehabilitation, Ph.D. dissertation, Department of Public Health, University of Copenhagen, 2015
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard & Friis, Jan Kyrre Berg (reds.): 5 Questions: Philosophical Practice, Forlaget Automatic Press, 2013
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard Knox & Sørensen, Merete (reds.): Filosofisk Praksis i sundhedsarbejde. Frydenlund, 2011
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: Er døden en regnbue? En børnebog. Illustrator Pia Thaulov. Frydenlund, 2011 (oversat til og udkommet på tjekkisk i 2017 på Cesta Domu)
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: At tænke er at gå på opdagelse. Om at filosofere med børn. Frydenlund, 2011 (oversat til og udkommet på tjekkisk i 2017 på Cesta Domu)
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: Etisk konsultation på neonatalklinikken på Rigshospitalet – en rapport; København: neonatalkliniken, Rigshospitalet, 2010
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: Gabriel Marcel - Håbets filosof, fortvivelsens dramatiker. Syddansk Universitetsforlag, 2003
 • Broberg, Margareta & Knox, Jeanette Bresson Ladegaard (reds.): Dignity. Ethics and Law. International bibliografi. Center for Ethics and Law, 1999
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: The Resurrection of the Self in Silence. A Kierkegaardian Critique of the Modern and Postmodern Approach to the Human Self. Magisterafhandling, Filosofisk Institut, Københavns Universitet, 1998.

Oversættelser

 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: Oversættelse til engelsk af Begrebet Angst hos Søren Kierkegaard af Arne Grøn, Gyldendal, 1993: The Concept of Anxiety in Søren Kierkegaard, Mercer University Press, 2008
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: Oversættelse til dansk af Donner la mort af Jacques Derrida, Métailié-Transition, 1992: Dødens gave, Anis 2007

Bogkapitler

 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "Sokrates og sygdom: at filosofere gennem narrativer". I antologien Narrativ medicin - for læger, sygeplejerskere og andre sundhedsprofessionelle, reds. Anders Juhl Rasmussen, Anne-Marie Mai & Helle Ploug Hansen, Gads forlag, 2021. Also published in an English edition: "Socrates and Sickness: on philosophizing through narrative", in Uses of Literature in Narrative Medicine. Forthcoming.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard, Di Nucci & Thybo Jensen: "Forord" (preface), in 8 cases i medicinsk etik. Munksgaard, 2020.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "At behandle i grænselandet mellem liv og død." I antologien 8 cases i medicinsk etik. Munksgaard, 2020.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "The Wisdom in Tragedy: Building a Flourishing Life in the Face of Hardship," i New Frontiers in Philosophical Practice, ed. Lydia Amir. Cambridge Scholars, 2017.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life? Socratic Dialogue in a Dramatic Setting," i The Socratic Handbook. Methods and Manuals for Philosophical Practice and Applied Ethics, ed. Michael Noah Weiss. Lit Publishing, 2015
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: ”At plante virkeligheden i tanken og nære frihedens ånd,” i Filosoffen på arbejde. En introduktion til anvendt filosofi, Forlaget Mindspace, 2013
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: Indledning til 5 Questions: Philosophical Practice, en antologi. Automatic Press, 2013
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard & Sørensen, Merete: Indledning til Filosofisk praksis i sundhedsarbejde, en antologi. Frydenlund, 2011
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: ”Den dødeliges alvorlige betragtning – en tentativ skitse til eksistentiel rehabilitering,” i Filosofisk praksis i sundhedsarbejde, Frydenlund, 2011
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: ”Medicinsk etik i praksis: refleksioner over og erfaringer med etisk konsultation på en neonatalklinik” i Filosofisk praksis i sundhedsarbejde, Frydenlund, 2011
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: ”Gabriel Marcel: The Silence of Truth,” i Kierkegaard’s Influence on Existentialism, vol. 9 i serien Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, Ashgate, ed. Jon Stewart, 2011
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: “Moliére: An Existential Vision of Authenticity in Man Across Time,” i Kierkegaard and the Renaissance and  Modern Traditions, vol. 5, tome III i serien Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, Ashgate, ed. Jon Stewart, 2009
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: Indledning til oversættelsen Dødens gave (Donner la mort) af Jacques Derrida, ANIS 2007
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: Forord til bibliografien Dignity. Ethics and Law, Center for Ethics and Law, University of Copenhagen, 1999

Artikler til tidsskrifter

 • Gjøldsbøl, Iben, Knox, Jeanette Bresson Ladegaard, Skovgaard, Lea & Svendsen, Mette Nordahl: “Population Curation: The Construction of Mutual Obligation between Individual and State in Danish Precision Medicine,” forthcoming i Social Studies of Science.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "Impromptu Drama: Human Flourishing among Children and Young Adults with Cerebral Palsy" i Nordic Journal of Arts, Culture and Health, bind. 5 online december, 2023.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard & Svendsen, Mette Nordahl: “The Fertility of Moral Ambiguity in Precision Medicine,” Medicine, Health Care and Philosophy, 26: 465-476, 2023.
 • Rosenberg, Raben & Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: “Kliniske etiske komiteer” [Clinical Ethics Committees]. Danish Medical Journal, 185: VO3230149, 2023.
 • Boelsbjerg, Hanne Bess & Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: “Narrativ medicin som del af fremtidens palliation” [Narrative Medicine as Part of the Future of Palliative Care]. Omsorg, 1, 2023.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "Kierkegaard, Cancer and Narrative: The Concrete Drama of Sophia's Self-Becoming." Philosophical Practice 17, 2: 2899-2909, 2022.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard & & Svendsen, Mette Nordahl: "The Ethics Laboratory: An Educational Tool for Moral Learning." International Journal of Ethics Education. Online 25. maj 2022. DOI: https://doi.org/10.1007/s40889-022-00142-w.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "The Ethics Laboratory: A Dialogical Practice for Moral Deliberations in Cross-Fields," HEC Forum, online September 2021.
 • Szabat, Marta & Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "Shades of Hope: Gabriel Marcel's Notion of Hope in End-of-Life Care," online 25. juni 2021 i Medicine, Healthcare and Philosophy.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "The Vitality of Mortality: Being-towards-Death and Long-term Survivorship," i Journal of Medicine and Philosophy, online 2. juni 2020. DOI: 10.1093/jmp/jhaa010
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "Stories of Despair: a Kierkegaardian Read of Suffering and Selfhood in Survivorship," i Medicine, Healthcare and Philosophy, 23(1), 61-72, 2020.
 • Boelsbjerg, Hanne Bess & Knox, Jeanette Bresson Ladegaard & Hansen, Helle Ploug: "At digte om døden - fra forskning til folkelig formidling". I Omsorg, nr. 4, 2019.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "Developing a novel approach to existential suffering in cancer survivorship through Socratic dialogue," i Psycho-Oncology, vol. 27, issue 7, pp. 1865-1867. DOI: 10.1002/pon.4750, 2018.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "Cancer Survivor Responses to Socratic Dialogue: An Explorative Study of the Experiences with Participation in an Innovative Intervention," i Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, årgang 14, nr. 27, 127-144, 2017.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "Ethical Competence Training for Members on Clinical Ethics Committees (CEC): Experiences from Denmark," i International Journal of Ethics Education, Vol. 2, Issue 2, pp. 203-213, 2017.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "Facing Life aftter Facing Death: The Moral Occasion of Cancer," in Philosophical Practice, Vol. 11, No. 2, 2016.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "Staging and Performing Dialogue: Employing the Theater Metaphor as a Methodological Strategy for Facilitating a Socratic Dialogue Group," i Journal Of Humanities Therapy, Vol. 6, No. 2, December 2015.
 • Uldall, Andersen, Greisen, Hagelund Hansen, Holte Kofoed, Bresson Ladegaard Knox, Nabe-Nielsen, Petersen, Ploug & Sehested: "Landets første klinisk etiske komite for pædiatri," i Ugeskrift for Læger, 177: V10140579, 2015.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard & Svendsen, Mette Nordahl: "Authoring Experience: The Significance and Performance of Storytelling in Socratic Dialogue with Rehabilitating Cancer Patients," i Medicine, Healthcare and Philosophy, No. 18, vol. 3, 2015.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "Hverdagens Etik," i Månedsskrift for Almen Praksis, 04 april 2015.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "Sculpting Reflection and Being in the Presence of Mystery: Perspectives on the Act of Philosophizing in Practice with People Recovering from Cancer," i HASER International Journal on Philosophical Practice, No. 6, 2015.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "The 4C Model: A Reflective Tool for the Analysis of Ethical Cases at the NICU, The University Hospital Copenhagen, Rigshospitalet", i Clinical Ethics, vol. 9(4), 2014.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "Being in Dialogue with Colleagues and Clinics across Countries," i EASME Newsletter: European Association of Centres of Medical Ethics, no. 37, September 2014.
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: “Philosophy as the Art of Living. Situating the Method of Socratic Dialogue within a Framework of ”Care of the Self””, i HASER International Journal on Philosophical Practice, No. 5, 2014
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: "The Exigency of Being Parrhèsiastic: On Truth-telling in Socratic Dialogue Groups with Survivors of Cancer," i Journal Of Humanities Therapy, Vol. 4 December 2013
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: “Some Remarks About the French Reception of Kierkegaard’s Philosophical Fragments,” i Kierkegaard Studies. Yearbook 2004, eds. Cappelørn, Deuser & Stewart, Walter de Gruyter, Berlin & New York, 2004
 • Knox, Jeanette Bresson Ladegaard: “Transcender la Transcendance. Une critique kierkegaardienne du projet de Luc Ferry,” i Kierkegaardiana 22,  C. A. Reitzels, 2002

Formidlingsartikler

 • "Dramaets potentiale for børn og unge med cerebral parese," en kommentar i Bibliotek for Læger, p. 328-329, december 2023.
 • “At spørge om døden …”, en kommentar i Bibliotek for Læger, p. 240-241, september 2023.
 • “Danmark bør styrke sit etiske beredskab på hospitaler,” kronik i Ugeskrift for Læge, August 22, 2022. Skrevet med Raben Rosenberg.
 • "Sundhedspersoner har ikke nok tid til etiske overvejelser," kronik i Altinget den 12. maj 2022. Skrevet med Anne Bendix Andersen.
 • “Sundhedshumaniora i sygepleje” i ’Fag og Forskning’ i Sygeplejersken 4, 2021. Skrevet med Lektor Anders Juhl Rasmussen (SDU), Professor Hilde Bondevik (Oslo Universitet) og Lektor Katarina Bernhardsson (Lund Universitet).
 • "Sundhedsprofessionelle bliver udbrændte af covid-19", kronik i Kristeligt Dagblad den 16. marts 2021. Skrevet med Raben Rosenberg.
 • "Af cancer og Covid-19 kan vi lære at slippe kontrollen", kronik i Kristeligt Dagblad den 15. maj 2020. Skrevet med Lotte Seheim.
 • "Narrativ medicin: et stærkt svar på øget dehumanisering", indlæg i Dagens Medicin den 7. april 2017. Skrevet med Anders Juhl Rasmussen.
 • "Etik er kommet for at blive", kronik i Kristeligt Dagblad den 3. oktober 2016. Skrevet med bestyrelsen i Dansk Selskab for Klinisk Etik.
 • ”Er jeg stadig mig selv, hvis jeg får et andet navn?l” i fagbladet Skolestart, 43. årgang, marts 2013
 • ”Det undersøgte liv i klasselokalet,” kronik i Kristeligt Dagblad den 11. maj 2011
 • ”Medicin for sjælen. Kræftramte filosoferer sammen,” kronik i Kristeligt Dagblad, den 26. november 2009
 • ”Den tragiske livsførsel,” kronik i Kristeligt Dagblad, den 22. november 2008
 • ”Hospitaler mangler en etisk praksis,” kronik i Kristeligt Dagblad, den 13. august 2007
 • ”Danmark kan lære af hospitalsetikken i USA,” kronik i Kristeligt Dagblad, den 13. januar 2007
 • ”Filosofisk omsorg for patienten,” kronik i Berlingske Tidende, den 8. oktober 2006
 • “Samtalens kompas - giv hjælp til livets grænseløse valg,” kronik i Berlingske Tidende, den 2. april 2004
 • ”Grænsernes etik,” interview med Peter Kemp i tidsskriftet SALT, årg. 13, nr. 2, 2004
 • “En død filosof - en levende filosofi: Gabriel Marcel,” kronik i Kristeligt Dagblad, den 7. oktober 2003

 

MEDIER

Filmskaber Esben Frese lavede en kortfilm om mit pilotprojekt 'Ansigt til Ansigt' : Potentialet i drama og musik for børn og unge med cerebral parese: https://youtu.be/-Y6gcl0plS0

Kortfilmen er bl.a. blevet vist på Teater Batida, Lund Universitet og Cinemateket i København.

 

Jeg er blevet interviewet til:

 

Tidligere forskningsprojekter (udvalgte):

2022-21: PI på pilotprojektet Face2Face. Pilotprojektet undersøgte, hvordan brugen af drama kan gavne børn og unge voksne med cerebral parese. Dramaøvelser behandlede emner såsom selvaccept, trivsel og stigmatisering. Ved at øge deltagernes fantasi gennem rollespil og musik demonstrerede projektet, hvordan kunstneriske metoder understøttede et større mod til at være i deres krop og sind, som virkede positivt på deres personlige og sociale identitet. Projektet afslørede imidlertid tillige alvorlige og udækkede eksistentielle behov, der ønskes undersøgt i et større forskningsprojekt (under udvikling). Projektet blev udført på Elsass Fonden. Ansvarlig for det kunstneriske aspekt var skuespiller og instruktør Lotte Arnsbjerg. Finansieret af Helsefonden og BeckettFonden. Link til 10 minutter lang film om projektets afsluttende forestilling: https://youtu.be/-Y6gcl0plS0

2019: PI på projektsamarbejde om Sokratisk dialog; med professor, MD og ph.d. Rita Charon, leder af Institut for Medicinsk Humaniora og Etik (The Narrative Medicine Program), Vagelos College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York City, USA. Sokratisk dialog stræber efter at danne et undersøgende fællesskab, der åbent og nysgerrigt forholder sig til filosofiske spørgsmål i praksis. Uddannelsesprogrammet i Sokratisk dialog facilitering forventes at blive implementeret blandt læger og sundhedspersonale på the Presbytarian Hospital, New York City. Formålet er at skabe et forum til at filosofere over vigtige etiske temaer for medicinsk praksis, for eksempel udbrændthed og moralsk belastning i et trygt og fortroligt forum. Finansieret af Columbia University. Sat på pause pga Covid-pandemien.

2018-2016: PI på individuelt forskningsprojekt: Sequelae and Survivorship: Being in Life after Cancer? Når en kræftpatient erklæres rask, følger en tavs antagelse om, at personen er kommet sig og kan fortsætte sit liv, hvor det blev sluppet. Flere studier viser imidlertid, at det er problematisk at vende tilbage til status quo. Kræftoplevelsen har rystet en i sin grundvold, og denne grundrystelse forårsager ofte store spørgsmål om livets mening, værdier og identitet, og alligevel bliver der ikke fulgt op på overlevere år efter behandlingen sluttede. Bør sundhedssystemet ikke se denne eksistentielle grundrystelse som en alvorlig senfølge? Projektet undersøgte, om og hvordan sygdomsfortællinger griber ind i langtidsoverlevelse. Gennem 16 interviews med kræftoverlevere studerede projektet, hvordan den tidligere sygdomserfaring hænger ved mange år efter (5-10-15 år). Da forestillinger og tanker om død og dødelighed, selvet og identitet dukkede op som centrale tematiske akser fra interviewpersonerne, blev en primær fortolkningslinse Heideggers analyse af døden og Kierkegaards begreb om selvet og fortvivlelsen. Finansieret af Kræftens Bekæmpelse under puljen Knæk Cancer.

2015-2012: PI på individuelt forskningsprojekt: Thinking in Action, Re-thinking Life – Socratic Dialogue with People in Cancer Rehabilitation. Projektet var et empirisk-filosofisk studie af selve akten ved og kunsten i at filosofere med mennesker, der enten netop havde afsluttet eller var ved at afslutte deres kræftbehandling, eller som var kronisk, men ikke i øjeblikket syge af kræft. Projektet studerede praksis og gavn af sokratisk dialog blandt disse mennesker gennem forløb med tre grupper. Jeg fungerede som Sokratisk facilitator i grupperne og undersøgte den etiske praksis ’selv-omsorg’ i traditionen efter Sokrates og Foucault, for at tilbyde en konceptuel præcisering af forhold og aspekter ved sokratiske dialoggrupper inden for cancerrehabilitering. Projektet viste, at deltagerne fik genopdaget sig selv som person vs patient, hvor deres tilværelse samtidigt blev sat i et større eksistentielt perspektiv (helikopter syn, der både var konkret og abstrakt). Sluttelig viste projektet, hvordan den ensomhed, som mange kræftpatienter oplever, blev brudt og et stærkt fællesskab skabt i lytningen til meddeltageres personlige fortællinger om et filosofisk spørgsmål, f.eks ’hvad er det gode liv?’  Finansieret af Kræftens Bekæmpelse.

2013-2012: PI på forskningsprojektet: Etisk beslutningstagen – udvikling og undersøgelse af model for etisk refleksion i forbindelse med beslutninger om liv og død på Rigshospitalets neonatalklinik. Baseret på etnografisk arbejde på neonatalklinikken udviklede jeg en refleksionsmodel til udredning af det etiske landskab i udfordrende situationer. Den eksisterer både i en stor og lille version, henholdsvis til brug i en Klinisk Etisk Komite og i klinikken. Modellen indeholder fire aspekter ved etisk beslutningstagning: context, concerns, consequences og conflicts (og kaldes derfor 4C-modellen) uden at udtrykke en etisk dogmatisme, der dikterer handlinger. Den er ment som et strukturerende og systematisk refleksionsredskab, der kan inspirere og ægge til etisk drøftelse og samarbejde om etiske spørgsmål.

 

Mere om projekterne og deres fund i artikler og kapitler, som jeg har skrevet: Se under CV og publikationer.

ID: 35362427