Jeanette Bresson Ladegaard Knox

Jeanette Bresson Ladegaard Knox

Lektor

Primære forskningsområder

Medicinsk etik, især klinisk etik (etiske spørgsmål i klinikken)

Humanistisk sundhedsforskning, især udvikling af en humanistisk, filosofisk og æstetisk tilgang til medicin

Narrativ medicin, Personlig medicin, Translationsmedicin

Begreber af særlig interesse:

Døden, dødelighed, selvet, væren, tid, håb, sårbarhed, kreativitet, intersubjektivitet, livskunst og dialog.

Overordnet set undersøger mit arbejde humanioras mulige bidrag på sundhedsområdet med ønsket om at udvikle sundheds- og medicinsk humaniora. Jeg er særlig interesseret i og arbejder især med eksistentiel fænomenologi og hermeneutik, eksistens- og dialogfilosofi, moral- og værditeorier, antikkens filosofi og stoicismen. Engageret i at argumentere både teoretisk og empirisk, deltager jeg i forskningsinterventioner, der studerer den gavnlige påvirkning af filosofi og kunst på velvære og selvomsorg efter sygdom og/eller traumer. Målet er at udvikle måder, hvor forskning og praksis gensidigt befrugter hinanden og at støtte en helhedsorienteriet patientforståelse.

 

Aktuel forskning

Forskningsprojektet Personalized Medicine in the Welfare State (MeInWe), september 2017-Marts 2022. Carlsbergs store Semper Aude bevilling til Professor, PI Mette Nordahl Svendsen. Forsknings- og etisk laboratorium koordinator i projektet. En af mine hovedopgaver er at udvikle en metodologi for et etisk undersøgende samtaleforum med repræsentanter fra sundheds- og samfundsforskningen, klinisk praksis, offentlige og private organisationer indenfor sundhedssektoren, at teoretisk underbyggge denne slags eksperimenterende refleksionsform samt at afholde disse labs. Se link:

http://meinwe.ku.dk

A Training Program in Socratic Dialogue Facilitation: I samarbejde med Professor, overlæge Rita Charon fra Columbia University, NYC, udvikles et træningsprogram i Sokratisk dialog for sundhedsfilosoffer på hospitaler. Programmet er sat midlertidigt i bero pga COVID-19.

Face2Face: Et praksisorienteret pilotprojekt, der undersøger om kunst (drama og malerier/museumsbesøg) kan give børn med cerebral parese større selvforståelse og selv-accept. I samarbejde med skuespiller Lotte Arnsbjerg og Elsass Fonden.

ID: 35362427