Signe Smith Jervelund

Signe Smith Jervelund

Lektor

Primære forskningsområder

Min videnskabelige hovedinteresse ligger inden for sundhedstjenesteforskning med særlig fokus på adgang til, brug og effekt af sundhedsydelser blandt forskellige befolkningsgrupper, herunder social og etnisk ulighed i sundhed, patientinddragelse samt koordinering og kvalitet af behandling i et nationalt og internationalt komparativt perspektiv.

Tidligere og nuværende forskningsprojekter inkluderer migranters adgang til og brug af sundhedsydelser i Europa og USA; kvalitet i behandling, patientinddragelse, interventionsstudier vedrørende sundhedssøgende adfærd, sammenlignende analyser af sundhedssystemer; asylbørn og flygtningebørns mentale sundhed, adgang til sundhedsydelser og integration inden for sundhed, uddannelse og arbejdsmarked i et nordisk komparativt perspektiv; samt koordinering af forebyggende lægemidler.

Kompetencer inden for en række forskningsmetoder, herunder epidemiologiske undersøgelser med brug af spørgeskema-, register- og journaldata, komplekse interventionsstudier, systematiske reviews og kvalitative metoder.

Dansk Editor af Scandinavian Journal of Public Health, leder af Det Videnskabelige Udvalg under Dansk Selskab for Folkesundhed og medlem af Steno Faculty Steering Group (repræsentant for folkesundhedsvidenskab)

Aktuel forskning

Signe Smith Jervelund arbejder med en række forskningsprojekter indenfor sundhedstjenesteforskning, forebyggelse og sundhedsfremme samt migration, integration og sundhed.

 • Flygtningebørns integration og betydning af og samspillet mellem helbred, tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelse i de nordiske lande
 • Sundhedssøgende adfærd blandt nyankomne indvandrere i Danmark - et kontrolleret interventionsprojekt
 • Forbrug af sundhedsvæsenets ydelser
 • Asylsøgende børns sundhed og forhold
 • Lighed i adgang til og brug af sundhedsvæsenet
 • Sundhedsfremme blandt indvandrere
 • Brug af sundhedsydelser i udlandet
 • Forebyggende lægemidler blandt ældre

Se publikationslisten for seneste publikationer.

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Underviser fortrinsvis i sundhedsvæsenets organisation og styring, økonomi og prioritering, kvalitet og evaluering, sundhedspolitik og sundhedsreformer samt migration og sundhed. Har undervisningserfaring fra mange forskellige uddannelser ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet:

 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab (FSV)
 • Medicin
 • Master of Public Health (MPH)
 • Master of International Health (MIH)

Underviser løbende på følgende kurser ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet:  Sundhedsvæsenets styring og funktion på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab og ved valgfaget Refugee and Immigrant Health på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab samt på medicinstudiets 9. semester i Medicinsk Sociologi: sundhedsvæsenet struktur og funktion. Derudover underviser jeg på Master of International Health og Master of Public Health-uddannelserne om immigranters sundhed og adgang til sundhedsvæsenet, herunder særligt om asylbørn i Danmark.

Vejleder folkesundhedsvidenskabsstuderende, lægestuderende, master of public health-studerende, global health-studerende, cand.scient.san.-studerende m.fl. i emner inden for sundhedstjenesteforskning, herunder sundhed og levekår for immigranter, flygtninge og asylansøgere, sundhedsvæsenets organisation og struktur, og hvordan sundhedspolitik, organisatoriske ændringer og interventioner påvirker adgangen til og brug af sundhedsvæsenet.

ID: 9309