Sarah Fredsted Villadsen

Sarah Fredsted Villadsen

Lektor

Uddannelse

2012 PhD i reproduktiv sundhed i lavindkomstlande, Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet

2007 Kandidat i folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

2003 Bachelor i folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Ansættelser

2012- Post Doc, Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

2008-2012 PhD studerende, Gruppen for Børne- og International Ernæring, Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet. Formålet med phd studiet er at udvikle en strategi for bedre svangreomsorg i lavindkomstlande. Nøgleord: sundhedvæsen, interventionsforskning, svangreomsorg, brugertilfredshed, Etiopien

2007-2008 Videnskabelig assistent, Programmet for børns sundhed, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

2004-2005 Projektmedarbejder, Primary Health Care projekt i San Lucas, Bolivia, IMCC Uland

Forskningsaktiviteter

2012- Aktiv i det internationale forskningssamarbejde Reproductive Outcomes Among Migrants (ROAM)

2013 Villadsen SF, Negussie D, GebreMariam A, Tilahun A, Girma T, Friis H, Rasch V: Effectiveness of a participatory antenatal care strengthening intervention on health promoting behaviours in Jimma, Ethiopia. Poster-præsentation på European Conference on Tropical Medicine and International Health, Copenhagen

2012 Villadsen SF, Tersbøl BP, Negussie D, GebreMariam A, Tilahun A, Friis H, Rasch V: Ten years after the focused antenatal care guideline: Utilization patterns and quality of care provided in Jimma, Ethiopia, from user and provider perspectives. Abstract optaget til mundtlig præsentation på World Congress of Public Health, Addis Ababa

2007-2009 Internationalt samarbejde om komparative analyser af etniske forskelle i fødselsudfald, BOMEME.

2008 Villadsen SF, Mortensen LH, Andersen AMN: Ethnic disparaties in stillbirth and infant mortality in Denmark, 1981-2003. Abstract optaget til mundtlig præsentation på international kongres ’2nd conference of migrant health in Europe.

Undervisning

2008-2013 Forelæsning, gruppevejledning og eksamination i kandidatkurset på uddannelsen i Human Ernæring, Københavns Universitet. Emnerne har været: Planlægning af en forebyggende indsats, introduktion til folkesundhed, ulighed i sundhed, sundhedspolitik i forebyggelse samt evaluering

2012 Holdundervisining på medicinsk sociologi for medicinstuderende, Københavns Universitet

2012 Undervisning i evaluering af svangreomsorgsinterventioner på valgfag i Evaluering på Folkesundhedsvidenskabsuddannelsen, Københavns Universitet

2011 Forelæsning i svangreomsorgs-interventioner på PhD kursus i ’Nutrition and Infectious Diseases’, Københavns Universitet/Jimma University Ethiopia

2011 Forelæsning i svangreomsorgs-interventioner på kandidatkursus i International Nutrition and Health, uddannelsen i Human Ernæring, Københavns Universitet

2007-2008 Undervisning i Primary Health Care på kurset International Sundhed på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

2000-2002 Afholdelse af kurser i egenskab af studievejleder på uddannelsen i folkesundhedsvidenskab: Studieteknik, kompetenceprofiler samt specialeprocessen

ID: 922009