Ruth Kirk Ertmann

Ruth Kirk Ertmann

Postdoc, Lektor

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning og supervision at medicinstuderende på 12. semester.
Vejledning at speciallægestuderende i forskningstræning i almen medicin.

Klinisk Arbejde

Praktiserende læge på halv i et stort lægehus i Frederikssund.

Fagligt arbejde

Medlem af DSAM's forskningsudvalg og DSAM's repræsentant i Børnedatabasearbejdsgruooen.

Primære forskningsområder

  1. Forældres oplevelse og forståelse af barnets sygdom
  2. Udløsende årsager til lægekontakt, forældre med et sygt barn
  3. Forældres oplevelse og forståelse af den kommunikation der er mellem forældre og læge når forældrene henvender sig med deres syge småbørn

Aktuel forskning

What makes parents consult a physician. Parents´ experience with their sick child
As a physician it is sometimes difficult to understand parents' consideration for a physician attended visit. By exploring the parents' experiences of their sick child, we hope to find some fundamental keys for professional consultations in the triad child-parent-physician.

Forældres vurdering af syge børn
At beskrive forældrenes opfattelse og vurdering af barnets sygdomsalvorlighed sammenholdt med barnets symptomer, behandling og kontakt til sundhedsvæsenet ved hjælp af dagbøger. 

Download Ruth Ertmanns ph.d.-afhandling ‘What makes parents consult a physician?' ved at klikke på etlink.

ID: 544307