Rikke Schultz

Rikke Schultz

Ekstern forsker

Jeg er uddannet psykolog og har i en årrække arbejdet som klinisk psykolog med behandling med kognitiv adfærdsterapi og mindfulness. Mit primære interesseområde er kronisk non-malign smerte og herunder generaliserede smerter i bevægeapparatet, som jeg nu forsker i ved ph.d.-projektet: Forståelse og tværsektoriel behandling af generaliserede smerter i bevægeapparatet - udvikling af en ny samarbejdsmodel.

ID: 155603918