Christina Schnohr Svensson

Christina Schnohr Svensson

Ekstern lektor

Medlem af:

  Mobilnummer 28 23 37 75

  Interesseområder

  Sundhedsadfærd, rygning blandt unge, policy-processer, metodeudvikling, evaluering, skalavalidering, psykometri.

  Arbejdsområder:

  1. Tilknyttet forskningsprojekt vedrørende oversættelse og validering af patient-rapporterede outcomes (PRO's) til danske udgaver at spørgeskemaer indenfor områderne fysisk funktionsevne, angst, depression, søvnbesvær, smerter, træthed og sociale roller i hverdagen (se http://www.healthmeasures.net/explore-measurement-systems/promis).
  2. Kursusleder på kurset i Forebyggelse og Sundhedsfremme på bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab og underviser på lægeuddannelsen i medicinsk sociologi (3. semester KA) og epidemiologi (4. semester BA).
  3. Ph.d.-projekt omhandlede de samfundsmæssige faktorers betydning for social ulighed i rygning blandt skoleelever med hovedvægt på hvilke policy-faktorer, der kan påvirke unges rygevaner. Data til projektet kom fra den internationale skolebørnsundersøgelse Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) http://www.hbsc.org/.
  4. Deputy Principal Investigator i HBSC Greenland og fast tilknyttet den grønlandske forskningsgruppe omkring skolebørns sundhedsadfærd (www.hbscgreenland.org)

  ID: 13165