Dan Wolf Meyrowitsch

Dan Wolf Meyrowitsch

Lektor

Medlem af:

  Dan Meyrowitsch er epidemiolog (cand. scient.), ph. d., lektor og forskningsleder ved Afdeling for Global Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

  Han har mere end 30 års erfaring med undervisning, vejledning og forskning i global sundhed med særligt fokus på epidemiologi, sundhedssystemer og sundhedsfremme i lav- og lavmellemindkomstsamfund. Dan Meyrowitsch har boet og arbejdet i Afrika og Asien og har fungeret som koordinator og projektleder i flere større forskningsprojekter finansieret af blandt andet EU og Danida samt har fungeret som konsulent i FN-organisationer og Verdensbanken.

  Dan Meyrowitsch har i sin nuværende forskning primært fokus på mødresundhed, graviditetsdiabetes og type-2 diabetes i lav- og lavmellemindkomstsamfund. Denne forskning inkluderer udvikling og evaluering af nye og innovative interventionsmodeller, herunder samskabt (co-created) træning og informationsformidling og informel støtte til personer, som lever med kronisk sygdom. 

   

  Undervisnings- og vejledningsområder

  Undervisning

  • Undervisning og vejledning i epidemiologi og global sundhed under master- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab og master i global sundhed. 
  • Undervisning i epidemiologi og kontrol af parasitære infektioner 
  • Vejleder bachelor- og kandidatopogaver på lægevidenskab

  Forslag til emner for bachelor- og kandidatopgaver 

  Hovedområde: Epidemiologi/Global sundhed

  1. Epidemiologisk transitionsteori anvendt som model til fremskrivning af hyppighed og udbredelse af kroniske, ikke-smitsomme sygdomme i lavindkomstlande.
  2. Ændringer i fysisk aktivitet, ernæringsmønstre, forbrug af tobak og alkohol i lavindkomstsamfund under modernisering, herunder muligheder for primær forebyggelse med fokus på type 2 diabetes og hjertekarsygdomme.
  3. Konsekvenser af anti-retroviral behandlingsprogrammer i udviklingslande, herunder effekt på HIV-transmission og sundhedssystem.
  4. Epidemiologiske og kontrolmæssige aspekter af de mest almindelige parasitiske infektioner i lavindkomstlande, herunder malaria, intestinale orm, schistosomiasis og lymfatisk filariasis, samt rejsemedicinske aspekter af malaria profylaksis.
  5. Sundhedsmæssige konsekvenser af mandlig omskæring i høj- og lavindkomstsamfund, herunder komplikationer og hiv/aids-forebyggelse.

  Mulige interessekonflikter

  Ingen interessekonflikter. 

  ID: 3307