Ulla Christensen

Ulla Christensen

Lektor

Primære forskningsområder

Social ulighed i rehabilitering og behandling, herunder interaktionen mellem borger og system. Psykosociale faktorers betydning for social ulighed i livsstil og sundhed; sociale konsekvenser af sygdom. Interventionsstudier og evaluering.

Forskningsrapport: Hverdagsrehabilitering - Rapport fra en kvalitativ undersøgelse 

Forskningsrapport: Cities Changing Diabetes - Vulnerability Assessment in Copenhagen

 

Interesseområder

Tillidshverv
afdelingsleder, Afdeling for Social Medicin

Undervisnings- og vejledningsområder

Kursusleder for kurset i'Sundhedssociolog'i og for kurset i 'Socialmedicin og Rehabilitering', bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. Kursusleder for valfagskurset i 'Intervention og Evaluering - introduktion til teori og metode' på kandidatuddannelsen på samme studie.  Vejledning i udarbejdelse af bachelor-speciale- og masterafhandlinger inden for sundhedssociologi, medicinsk sociologi, social epidemiologi, forebyggelse og rehabilitering. Vejledning og undervisning i anvendelsen af kvalitative metoder og analyser.

ID: 13175