Steffen Loft

Steffen Loft

Professor

Fra marts 2015 til Februar 2021
Institutleder ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Medlem af styregruppen for Københavns Universitets Center for Sustainability Science

Indtil 2015
Afdelingsleder i Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Indtil 2015
Medlem af Akademisk Råd for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Indtil 2014
Næstformand i bestyrelsen for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Primære forskningsområder

Steffen Loft forsker i toksikologi og hvordan kroppen optager og håndterer giftstoffer. Især studerer han effekten af partikler i luftforureningen og besidder desuden viden om kost og kræft samt de negative sundhedsmæssige aspekter af moderne industriel nanoteknologi.

Partikelforskningen omfatter såvel eksponering for og effekt af luftforurening ude og inde - som de teknologisk fremstillede, herunder medicinske, nanopartikler. Arbejdet spænder over hele hierarkiet af metoder; fra eksperimentelle modeller som syntetiske membraner, organotypiske cellekulturer og transgene dyr og over brug af biomarkører og funktionelle mål i befolkninger med kontrolleret eksponering og interventioner til registerbaseret epidemiologi på aggregeret niveau. Der er særlig opmærksomhed på mekanismer knyttet til oxidativt stress-relaterede genotoksiske og vaskulære effekter og risikogrupper, som genetisk disponerede, fostre, børn og ældre med og uden diabetes og/eller overvægt, samt regulering af forsvarsmekanismer som DNA-reparation.

Det molekylærepidemiologiske udviklingsarbejde omfatter mål for intern dosis af miljøfaktorer, effekter i form af oxidativt og kemisk stress, det cellulære respons i form af genekspressionsmønstre, resulterende DNA-skade og dertil knyttet reparationskapacitet, genetisk betinget følsomhed samt kardiovaskulær funktion. Biomarkører for eksponering og effekt appliceres i udsatte befolkningsgrupper og valideres for relation og prædiktiv værdi i forhold til sygdomsudvikling i store kohorter.

Blandt de seneste forskningsresultater kan nævnes: Demonstration af effekt af nanopartikler på oxidativ skade, på DNA og vaskulær funktion både i følsomme transgene dyremodeller og hos mennesker, og at en række af biomarkører for eksponering kan forudsige risikoen for kræft i prospektive befolkningsundersøgelser.

ID: 11086