Laust Hvas Mortensen

Laust Hvas Mortensen

Professor, Gæsteforsker

Jeg forsker i social og perinatal epidemiologi, men i temmelig bred forstand (se publikationsliste for eksempler). 

Jeg underviser i epidemiologi på en række af fakultetets uddannelser (Medicin, Folkesundhedsvidenskab, MPH, PhD-uddannelsen) og vejleder studerende i PhD-forløb, bachelor- og specialeopgaver.

Jeg vejleder meget forskellige typer af projekter, men mest indenfor følgende områder:

  • Epidemiologiske analyser baseret på det danske DanCHASE-register, der består af alle graviditeter fra ca. 1980 og frem. De resulterende børn, forældre og bedsteforældre er fulgt fortløbende i registrene. Jeg er både interesseret i beskrivende og hypotese-baseret analytisk epidemiologi
  • Systematiske reviews og metaanlyser af alle typer af studier

Jeg har kontortid for studerende hver tirsdag mellem 9 og 12, hvor man er velkommen til at komme forbi mit kontor og spørge mig om alt.

ID: 925574