Elsebeth Lynge

Elsebeth Lynge

Professor

Primære forskningsområder

Elsebeth Lynge beskræftiger sig bl.a. med screening for kræft. Derudover arbejder hun med årsagsfaktorer, tidsudviklinger, miljø, epidemiologi generelt samt et forsøg på at besvare spørgsmålet: Hvorfor dør danskerne tidligere end andre?

Elsebeth Lynge er internationalt anerkendt for sit mangeårige arbejde inden for epidemiologi og folkesundhed og har omfattende erfaring med dataindsamling ved store befolkningsundersøgelser.

Livmoderhalskræft screening af kvinder tilbudt HPV-vaccination som piger

HPV-vaccination har været tilbudt piger siden 2008, startende med dem, der var født i 1993-1995. Kvinder, der er HPV-vaccineret som piger, er bedre beskyttet mod livmoderhalskræft end andre kvinder. Projektets formål er at finde den optimale screening for disse nye generationer af kvinder. Kan man spare kvindernes tid og eventuelle bekymring ved at erstatte den nuværende cytologi screening hvert 3. år med HPV-screening hvert 6. år? I projektet indgår kvinder født i 1994. I tillæg til den rutinemæssige cytologi undersøges screeningsprøverne for halvdelen af kvinderne også med HPV-test. Vi indsamler data om fødselsdato, diagnosedatoerne og diagnoser i relation til screeningen, HPV-vaccination, og datoer om udvandring og død fra CPR. Vi ser ikke data selv, da oplysningerne samles i Danmarks Statistik, og vi alene kan tilgå dem via løbenumre. Oplysningerne opbevares til 1. maj 2028. Det er et kvalitetsprojekt, hvor HPV-resultater ikke indgår i behandlingen af kvinden. Projektet er ifølge De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden ikke anmeldelsespligtigt.

ID: 11298