Anne Kristine Gadeberg

Anne Kristine Gadeberg

Ph.d.-stipendiat

Jeg er ansat som ph.d.-studerende ved Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Jeg har en kandidat i folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet fra 2017 med speciale i, hvordan vi strategisk kan arbejde med forankring og bæredygtighed af social- og sundhedsindsatser for familier i udsatte positioner.

Min primære forskningsinteresse er interventions- og evalueringsforskning i forhold til at reducere social ulighed i sundhed gennem tidlige indsatser, særligt i forhold til graviditet og de tidlige leveår. 

Aktuel forskning

I mit ph.d.-projekt udfører jeg en realistisk evaluering af en kompleks intervention, som består af en styrket ammevejledning i 20 kommuner i Region Nordjylland og Region Syddanmark. Jeg undersøger, hvad der virker for hvem under hvilke omstændigheder.

Min ph.d. er en del af et større omfattende evalueringsdesign, hvor vi også undersøger effekterne af indsatsen samt de sundhedsøkonomiske konsekvenser. Planen for den overordnede evalueringen kan læses i projekt protokollen her.

ID: 204071165